Vormen combineren in Affinity Designer, met geometrie

… beide vormen nog zijn geselecteerd.
Klik op de knop Subtract op de knoppenbalk (zevende knop van rechts) of klik in het menu op Layer, Geometry, Substract of gebruik het contextmenu.

Met de substractactie wordt de voorste vorm (hier: de cirkel) van de achterste vorm (vierkant) afgetrokken. De vorm die overblijft is het deel van het

Verdelen en uitlijnen in Affinity Designer

… de eerste knop, dan komen alle elementen tegen de linkerrand van het artboard te staan. Staat hier ‘selection bounds’, dan plaatst u de elementen tegen de linkerrand van het huidige selectiekader.
Horizontaal verdelen
Met de vierde knop achter Align horizontally plaatst u de geselecteerde elementen op gelijke afstanden van elkaar. Als u deze knop gebruikt …

Ongedaan maken in Affinity Designer

Een stapje terug doen in iets waar u aan werkt kan soms verdraaid handig zijn, ongedaan maken in Affinity Designer is dan ook een noodzakelijke functie. Onderstaande tekst is afkomstig uit mijn boek Zo werkt Affinity Designer.
Als u een tekening of een ontwerp maakt, dan gaat zelden alles in één keer goed. U zult …

Maskers in Affinity Designer

… het masker) om te bepalen wat er zichtbaar is van een andere, gemaskeerde laag. De gemaskeerde laag kan een foto of een vectorobject zijn.
EEN MASKER MAKEN VAN EEN VECTOROBJECT
U kunt elk vectorobject gebruiken als masker. Daarbij ziet u alleen iets van de gemaskeerde laag waar het masker een kleur bevat (zwart of wit …

Tekstopmaak in Affinity Designer

… een lettertype dat u aanspreekt.
8 Selecteer een deel van de tekst zoals hierboven werd beschreven.
9 Herhaal stap 6 en 7. Nu past u een deel van de tekst aan.
Via het paneel Character kunt u de eigenschappen van (een deel van) de tekst aanpassen. De instellingen hier zijn verdeeld over zes groepen. Probeer …

Basisvormen in Affinity Designer

… weer aanpasbaar. Onderstaand uittreksel is afkomstig uit mijn boek Zo werkt Affinity Designer.
Laten we beginnen met voorinstellingen voor basisvormen in Affinity Designer. Op de contextuele knoppenbalk van elke basisvorm vindt u een knop die toegang geeft tot een aantal varianten (presets). Dat is het knopje met het tandwiel, direct rechts van de lijnstijlknop. Als …

Kleurverloop in Affinity Designer

… verloop te selecteren met de Fill Tool. Met deze lijn kunt u de volgende zaken aanpassen:

Richting en lengte: versleep de bolletjes aan het begin en eind van de lijn om de richting en lengte van het verloop te wijzigen.
Kleuren: klik op een bolletje aan het begin of eind van de lijn om dit …

Lagen mengen in Affinity Designer

Lagen mengen in Affinity Designer is een van de dingen die interessant creatieve dingen mogelijk maken. Onderstaand fragment is afkomstig uit mijn boek Zo werkt Affinity Designer.
In hoofdstuk 6 van mijn boek Zo werkt Affinity Designer kwam aan bod hoe u lagen maakt, een naam geeft, groepeert en hoe u de stapelvolgorde verandert. Maar …

Automatisch een palet maken in Affinity Designer

… is afkomstig uit mijn boek Zo werkt Affinity Designer.
Automatisch een palet maken in Affinity Designer, op basis van de kleuren in het document of op basis van een bestaande afbeelding, is geen probleem. Beide opties vindt u in het paneelmenu h van het paneel Swatches.
Een palet maken op basis van het document
1 …

Rasterafbeelding bewerken in Affinity Designer

… gereedschappen die in de vorige hoofdstukken aan bod kwamen. U kunt de afbeeldingen schalen, vervormen, van kleur veranderen en veel meer. Daarnaast kunt u ook de inhoud van de afbeelding zelf aanpassen. Dat doet u met de pixelpersonapersona. Deze opent u met de middelste van de drie personaknoppen, linksboven in het scherm. De pixelpersona gebruikt …

Laageffecten in Affinity Designer

… kleurverloop als vulling. Het kleurverloop loopt van linksboven naar rechtsonder en van een heldere kleur naar een iets donkerdere heldere kleur. Bijvoorbeeld van oranje naar rood of van lichtblauw naar donkerblauw. Maak het kleurverloop zo dat het lijkt alsof het licht van linksboven komt.
4 Geef de vorm een brede, witte randlijn met behulp van

Tekst in Affinity Designer

… en letters op dezelfde manier gebruiken als vormen. Dit artikel is een extract uit mijn boek Zo werkt Affinity Designer.
In Affinity Designer kunt u gebruik maken van twee soorten tekst:

Artistic text (vrije tekst) bestaat uit losse tekstobjecten die uit één of enkele woorden bestaan. U kunt ze heel gemakkelijk schalen, vervormen of bijvoorbeeld …

Rasters en isometrie in Affinity Designer

… elk type raster maken. Rasters kunnen twee of drie assen hebben, u kunt assen draaien en veel meer. U kunt instellingen handmatig aanpassen, maar meestal voldoet één van de standaard rastertypen uit de keuzelijst achter Grid type.
• Cube: hiermee maakt u een raster met drie assen door een kubus te draaien. U kunt hetzelfde raster …

Kleurmodellen en kleurdiepte in Affinity Designer

… getallen.

• HSL: ook drie kanalen: het eerste geeft de kleur aan als richting op een kleurenwiel (hue) van 0°tot 360°. Het tweede is de kleurverzadiging (saturation), die van 0% (geen kleur: grijs) tot 100% (maximale kleurverzadiging) loopt. Het derde getal bepaalt de helderheid (lightness), ook van 0% (zwart) via de kleur naar 100% (wit). HSL …

Basisvormen in Affinity Designer

De beschikbare basisvormen in Affinity Designer komen altijd wel van pas voor het een of ander. Bovendien blijken ze flexibel, want aanpasbaar. (De hiernavolgende tekst is afkomstig uit mijn boek Zo werkt Affinity Designer.)
Een manier om vormen te maken en te bewerken zag u in het vorige hoofdstuk:
1 Teken een pad met een …

Paden en lijnen tekenen in Affinity Designer

… Tool (links) en Vector Brush Tool (rechts).
POTLOOD EN PENSEEL
1 Open Affinity Designer en maak een nieuw document (zie hoofdstuk 2). 2 Klik aan de linkerkant van het scherm op de Pencil Tool (potlood): de zesde knop van boven.
3 Teken iets in het document door te slepen. Het potlood is op het papier …

De werkomgeving van Affinity Designer

… je de software eenmaal in huis, dan blijkt het allemaal ook nog eens ongekend veelzijdig. Onderstaande tekst is een extract uit het boek Zo werkt Affinity Designer van Mark van Heck.

PERSONA‘S
De personaknoppen.
Een persona is een aparte werkomgeving met een eigen functie en eigen werkbalken, opties, panelen en menu’s. De indeling …

De verschillen tussen Affinity Photo, Designer en Publisher en Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign

… is geen abonnement) en doet op de meeste punten niet onder voor de Adobe-software en overtreft deze zelfs op sommige vlakken. Dit is het 2de deel van het 1ste hoofdstuk uit het boek Werken met de Affinity-Suite, geschreven door Mark van Heck en Marloes Otten. Wat zijn de verschillen tussen Affinity Photo, Designer …

Aan het werk met Affinity Photo, Designer en Publisher

… met de Affinity-Suite, geschreven door Mark van Heck en Marloes Otten.

Affinity Photo, Designer en Publisher

Affinity bestaat uit drie programma’s:

Photo Voor het bewerken van foto’s en andere afbeeldingen en voor het maken van fotomontages, vrije getekende of geschilderde creaties en combinaties daarvan.

Designer Voor het maken van illustraties, logo’s …

Nieuwe versies van Affinity Designer, Photo en Publisher voor een weggeefprijs

… Publisher en Designer, kijk dan HIER op de site van Serif.

Affinity Photo en Designer? Daar zijn boeken over!

Bij Van Duuren Media verschenen twee boeken over de Affinity-applicaties: Zo werkt Affinity Photo, geschreven door Bob Timroff en Zo werkt Affinity Designer door Mark Van Heck. In beide boeken maak je kennis met …