Vormen combineren in Affinity Designer, met geometrie

… beide vormen nog zijn geselecteerd.
Klik op de knop Subtract op de knoppenbalk (zevende knop van rechts) of klik in het menu op Layer, Geometry, Substract of gebruik het contextmenu.

Met de substractactie wordt de voorste vorm (hier: de cirkel) van de achterste vorm (vierkant) afgetrokken. De vorm die overblijft is het deel van het

Verdelen en uitlijnen in Affinity Designer

… de eerste knop, dan komen alle elementen tegen de linkerrand van het artboard te staan. Staat hier ‘selection bounds’, dan plaatst u de elementen tegen de linkerrand van het huidige selectiekader.
Horizontaal verdelen
Met de vierde knop achter Align horizontally plaatst u de geselecteerde elementen op gelijke afstanden van elkaar. Als u deze knop gebruikt …

Ongedaan maken in Affinity Designer

Een stapje terug doen in iets waar u aan werkt kan soms verdraaid handig zijn, ongedaan maken in Affinity Designer is dan ook een noodzakelijke functie. Onderstaande tekst is afkomstig uit mijn boek Zo werkt Affinity Designer.
Als u een tekening of een ontwerp maakt, dan gaat zelden alles in één keer goed. U zult …

Maskers in Affinity Designer

… het masker) om te bepalen wat er zichtbaar is van een andere, gemaskeerde laag. De gemaskeerde laag kan een foto of een vectorobject zijn.
EEN MASKER MAKEN VAN EEN VECTOROBJECT
U kunt elk vectorobject gebruiken als masker. Daarbij ziet u alleen iets van de gemaskeerde laag waar het masker een kleur bevat (zwart of wit …

Tekstopmaak in Affinity Designer

… een lettertype dat u aanspreekt.
8 Selecteer een deel van de tekst zoals hierboven werd beschreven.
9 Herhaal stap 6 en 7. Nu past u een deel van de tekst aan.
Via het paneel Character kunt u de eigenschappen van (een deel van) de tekst aanpassen. De instellingen hier zijn verdeeld over zes groepen. Probeer …

Basisvormen in Affinity Designer

… weer aanpasbaar. Onderstaand uittreksel is afkomstig uit mijn boek Zo werkt Affinity Designer.
Laten we beginnen met voorinstellingen voor basisvormen in Affinity Designer. Op de contextuele knoppenbalk van elke basisvorm vindt u een knop die toegang geeft tot een aantal varianten (presets). Dat is het knopje met het tandwiel, direct rechts van de lijnstijlknop. Als …

Kleurverloop in Affinity Designer

… verloop te selecteren met de Fill Tool. Met deze lijn kunt u de volgende zaken aanpassen:

Richting en lengte: versleep de bolletjes aan het begin en eind van de lijn om de richting en lengte van het verloop te wijzigen.
Kleuren: klik op een bolletje aan het begin of eind van de lijn om dit …

Lagen mengen in Affinity Designer

Lagen mengen in Affinity Designer is een van de dingen die interessant creatieve dingen mogelijk maken. Onderstaand fragment is afkomstig uit mijn boek Zo werkt Affinity Designer.
In hoofdstuk 6 van mijn boek Zo werkt Affinity Designer kwam aan bod hoe u lagen maakt, een naam geeft, groepeert en hoe u de stapelvolgorde verandert. Maar …

Automatisch een palet maken in Affinity Designer

… is afkomstig uit mijn boek Zo werkt Affinity Designer.
Automatisch een palet maken in Affinity Designer, op basis van de kleuren in het document of op basis van een bestaande afbeelding, is geen probleem. Beide opties vindt u in het paneelmenu h van het paneel Swatches.
Een palet maken op basis van het document
1 …

Rasterafbeelding bewerken in Affinity Designer

… gereedschappen die in de vorige hoofdstukken aan bod kwamen. U kunt de afbeeldingen schalen, vervormen, van kleur veranderen en veel meer. Daarnaast kunt u ook de inhoud van de afbeelding zelf aanpassen. Dat doet u met de pixelpersonapersona. Deze opent u met de middelste van de drie personaknoppen, linksboven in het scherm. De pixelpersona gebruikt …