Verkenning Pinnacle Studio 19 Ultimate (1)

9789059408791Dit is het eerste deel van hoofdstuk 1 uit het boek van de maand november Ontdek Pinnacle Studio 19 Ultimate van Bert Venema. Het behandelt de werkwijze in Pinnacle Studio 19, de interface en de menu’s. De Bibliotheek, het importeren in de Bibliotheek, de Film- en Schijf-editor en het exporteren naar een kant-en-klare film komen in dit hoofdstuk aan de orde.
Het tweede deel van dit hoofdstuk vind je HIER, het derde HIER en het vierde HIER. (H.F.)

Vanaf de versie AVID Studio en de daarop volgende versies van Pinnacle Studio was al snel duidelijk dat Pinnacle Studio zich meer heeft gericht op de serieuze videobewerker. Veel mogelijkheden uit de professionele video-editing wereld zijn eveneens beschikbaar in Pinnacle Studio 19. Het programma is zeer veelzijdig, en vereist een serieuze aanpak. In dit hoofdstuk maakt u kennis met de algemene eigenschappen van Pinnacle Studio.

De werkomgeving

Nadat u Pinnacle Studio 19 hebt gestart, verschijnt het hoofdvenster Bewerken of Ordenen. Net boven het hoofdvenster bevinden zich de knoppen die een rol spelen in het bewerkingsproces. De knoppen Importeren en Exporteren bevatten functies voor het inlezen van mediagegevens en het opslaan en distribueren van het bewerkte videomateriaal. Grofweg bestaat het gehele proces van videobewerken uit drie hoofdfuncties. Het begint met het bij elkaar zoeken van de verschillende mediabestanden om deze vervolgens te bewerken en daarna geschikt te maken voor vertoning. Deze processen zijn ondergebracht onder de knoppen Ordenen, Bewerken en Schijf maken.

De interface van Pinnacle Studio 19 met de verschillende knoppen.
De interface van Pinnacle Studio 19 met de verschillende knoppen.

De bibliotheek
De meeste tijd van het editproces brengt u door in het hoofdvenster Bewerken of een van de editors. Hierin bevinden zich de montagefuncties, zoals toevoegen, trimmen en corrigeren van mediaclips.
Voordat u kunt beginnen met het bewerken zoekt u de geschikte mediaclips op in de bibliotheek, die u opent door op de knop Ordenen te klikken. In de bibliotheek beheert en catalogiseert u alle videomateriaal, afbeeldingen, muziek en audiobestanden. Daarnaast worden ook alle beschikbare effecten, overgangen, menu’s, montage-items en titels in de bibliotheek gecatalogiseerd.

De bibliotheek van Pinnacle Studio.
De bibliotheek van Pinnacle Studio.

Een handige functie binnen de bibliotheek is het analyseren van mappen. Van geselecteerde mappen worden automatisch veranderingen bijgehouden. Deze functie is vooral handig bij mappen die u veel gebruikt en waarbij ook regelmatig de inhoud wordt bijgewerkt. U leest hier later meer over.
Nadat u het tabblad Ordenen hebt aangeklikt, verschijnt het hoofdvenster van de bibliotheek. In dit hoofdvenster worden de mediabestanden als miniaturen (thumbnails) weergegeven. De kleurenbalkjes aan de linkerzijde geven de vier typen weer van de mapstructuur: Projectvakken, Bibliotheekmedia, Projecten, Collecties en Inhoud. De mapkleuren en de geopende mappen worden eveneens boven in de tabbladen weergegeven.
Om een mediabestand vooraf te bekijken maakt u gebruik van de player, die voor alle ondersteunde mediatypes wordt gebruikt. De player is het voorbeeldvenster om een mediabestand vooraf te beoordelen. De player kan op een afwijkende manier worden weergegeven, afhankelijk van de situatie waarin deze wordt geopend. De functieknoppen en het gebruik van de player worden verderop in dit boek beschreven

De player geopend in de bibliotheek.
De player geopend in de bibliotheek.

De editors
Het bewerken en monteren van de videoclips vindt plaats in de Film-editor of de Schijf-editor. Als u niet van plan bent om een schijfproductie te gaan maken, zoals een dvd of blu-ray, dan start u de Film-editor via de knop Bewerken.

Het bewerkvenster, weergegeven in de Schijf-editor.
Het bewerkvenster, weergegeven in de Schijf-editor.

Het ligt het meest voor de hand om de filmclips te bewerken in de Film-editor, zeker als u van tevoren nog niet weet op welke manier u de gemonteerde film gaat publiceren. Gaat u de film naar een dvd of blu-ray exporteren, dan kunt u direct de Schijf-editor opstarten.

LET OP! • Blu-ray licentie Voor het maken van een blu-ray schijf moet u eerst een licentie aankopen.

In beide gevallen is het venster verdeeld in een bibliotheekgedeelte, de player en de tijdlijn. De meeste clips die u op de tijdlijn plaatst, sleept u uit het bibliotheekvenster naar de tijdlijn. Enkele types kunnen alleen worden toegepast door op de knop van de bepaalde functie te klikken, zoals de achtergrondmuziek, SmartSound of de Voice-over. U opent de Film-editor door op de knop Bewerken te klikken. De Schijf-editor opent u door op de knop Maak een DVD te klikken.

TIP • Clips We spreken van een (media)clip als het een item betreft uit de bibliotheek, zoals een bestand met filmbeelden, muziek, geluid, afbeelding of een ander multimediabestand. Filmclips worden ook wel scènes genoemd.

In de modus Film-editor bevinden zich twee knoppen boven de player: Bron geeft de geselecteerde bibliotheekclip weer en Tijdlijn geeft de clips in de montage op de tijdlijn weer.

De knoppen voor selectie van de weergave in de player.
De knoppen voor selectie van de weergave in de player.

Als u de Schijf-editor hebt geselecteerd, verschijnt een extra knop Menu, waarmee u het voorbeeld van een schijfmenu weergeeft.

De Media-editors
Voor het bewerken of corrigeren van clips beschikt Pinnacle Studio over Media-editors. De Media-editors zijn te verdelen in twee soorten, een waarmee u effecten kunt toepassen op clips en een voor het corrigeren van mediaclips. U kunt een Media-editor openen vanuit de tijdlijn of vanuit de bibliotheek. Indien de Media-editor vanuit de bibliotheek wordt geopend, door te dubbelklikken op een clip, zullen alleen de correctiegereedschappen worden weergegeven.

De Media-editor voor correcties.
De Media-editor voor correcties.

De correcties die u in deze fase aanbrengt zullen de mediaclip zelf niet wijzigen, maar de aanpassingen worden opgeslagen in de database. Zodra u de clip aan de tijdlijn toevoegt, zullen de aanpassingen op de clip in de tijdlijn worden toegepast. De functies van de media-editor zijn in vier subcategorieën onderverdeeld: Verbeteren, Aanpassingen, Snapshot en Stabiliseren. De categorie Snapshot valt eigenlijk niet onder correcties.
Opent u een mediaclip vanuit de tijdlijn, dan wordt standaard de Effecten-editor geopend. Maar u kunt dan ook nog overschakelen naar de Media-editor. Daarnaast worden in deze knoppenbalk ook nog de Overgang in en Overgang uit weergegeven, waarover u later meer kunt lezen. Er wordt een aantal subcategorieën onder de optie Effecten weergegeven. Deze effecten komen later in dit boek uitgebreid aan de orde.

De effecten in de Effect-editor.
De effecten in de Effect-editor.

Effecten zijn onder te verdelen in praktische en verfraaiende effecten. Bovendien kunnen effecten worden geanimeerd door middel van keyframes. Hierbij zijn eenvoudige tot zeer complexe effectbewerkingen mogelijk.
Het is eigenlijk geen effect en ook geen correctiegereedschap, maar de Foto-editor biedt eveneens de mogelijkheid om afbeeldingen te animeren met het gereedschap Pan en Zoom. Ook hierbij kunt u uitgebreid gebruik maken van keyframes. Met Pan en Zoom simuleert u bewegingen van stilstaande afbeeldingen. Samen met overgangen en effecten kunt u hiermee zeer fraaie diapresentaties maken.

Het gereedschap Pan en Zoom opgestart vanaf de tijdlijn op een stilstaande afbeelding.
Het gereedschap Pan en Zoom opgestart vanaf de tijdlijn op een stilstaande afbeelding.

Ook bij stilstaande afbeeldingen is er een verschil tussen het openen van de Media-editor vanuit de bibliotheek of vanuit de tijdlijn. Dubbelklikt u in de bibliotheek op een stilstaande afbeelding, dan wordt de Media-editor geopend met een aantal opties om de afbeelding bij te werken of correcties aan te brengen.

De opties in de Media-editor bij een stilstaande afbeelding die is geopend vanuit de bibliotheek.
De opties in de Media-editor bij een stilstaande afbeelding die is geopend vanuit de bibliotheek.

Importeren
Voordat u aan de slag gaat met het monteren van uw videofilm of diapresentatie moet het benodigde multimediamateriaal beschikbaar zijn op uw computer. Er zijn veel mogelijkheden om dergelijke bestanden naar uw computer te kopiëren. Pinnacle Studio beschikt over een zeer handige Importer om dit werk voor u te realiseren. De Importer ondersteunt zeer veel apparaten en multimediaformaten. Of het nu gaat om de wat oudere analoge video-opnamen of videobeelden van een DV-camcorder, alle mediabestanden kunnen worden geïmporteerd. U sluit uw camcorder of digitale spiegelreflexcamera aan op uw computer en start de Importer. U kunt uw materiaal ook importeren van een dvd-schijf of blu-ray, of uit een bestand. Daarnaast biedt de Importer de mogelijkheid om een snapshot van een videobeeld te maken en om stop-motionopnamen te maken, wat zeer handig is als u een animatiefilm wilt maken. Verder biedt de Importer de mogelijkheid de te importeren bestanden te ordenen en te catalogiseren.

De Importer van Pinnacle Studio.
De Importer van Pinnacle Studio.

Exporteren
De kroon op uw montagewerk is natuurlijk het publiceren. Alle vormen van distributie van uw montage zijn ondergebracht onder de optie Exporteren. In dit venster stelt u alles in voor de export van uw film of diapresentatie. Of het nu een dvd, blu-ray of een MP4-bestand is, alle formaten die op dit moment veel worden gebruikt kunnen worden toegepast. Het is vooral handig dat u vanuit het venster Exporteren direct uw bestand kunt uploaden naar populaire socialemediasites als YouTube, Facebook en Vimeo. Ook export van bestanden voor specifieke apparaten zoals Apple, Microsoft Xbox, Nintendo Wii en de Sony PS3 en 4 is mogelijk.

Het venster Exporteren.
Het venster Exporteren.

SmartMovie
In de bibliotheek ziet u onder aan het venster de knop SmartMovie. Met deze functie bespaart u zichzelf een hoop werk en tijd. U hoeft alleen de clips te selecteren en naar de dropzone te slepen en Pinnacle Studio 19 doet de rest. U selecteert een aantal foto’s of videofragmenten, voegt daar audio aan toe, selecteert enkele instellingen en klikt vervolgens op een van de knoppen Voorbeeld, Bewerken of Exporteren. U kunt de gegenereerde video daarna nog verder bewerken of meteen weergeven. Op deze manier kunt u geheel automatisch gegenereerde videofilms of diavoorstellingen maken.

SmartMovie in werking.
SmartMovie in werking.

Contextgevoelige help
Een handige voorziening is dat als u met de cursor over een knop, een functie of ander item beweegt, de werking ervan in een helpvenster verkort wordt weergegeven. Voor het raadplegen van de handleiding kiest u de optie Gebruikershandleiding onder de menuoptie ? (vraagteken in het menu) in de menubalk..

Contextgevoelige helpinformatie.
Contextgevoelige helpinformatie.

featured-pinnacle-2

89 gedachten over “Verkenning Pinnacle Studio 19 Ultimate (1)”

 1. Beste Bert,
  Ik heb, omdat Windows-10 binnenkort moet worden geïnstalleerd, al Pinnacle 19 ultimate aangeschaft. Als hobbyist maak ik af en toe een filmpje voor mijzelf en familie, meer niet. Ik had verwacht dat Pinnacle 19 ook gemakkelijk was, maar deze is voor mij veel te professioneel. Ik werkte met Pinnacle 14+ en deze is voor mij altijd een geweldige programma waar ik graag mee werk. jarenlang heb ik al Pinnacle, die leken veel op elkaar maar verbeterd . Nu heb ik Pinnacle 19, en daar weet ik helemaal geen raad mee, al die vreemde trucks en overtollige manieren van film maken. Ik vind dat de ontwerpers die gemakkelijke Pinnacle 14 programma ook op Windows 10 had moeten kunnen draaien. ik moet het instaleren aan andere overlaten, en die kennen eigenlijk geen film maken. Nu mijn vragen; kan ik met Pinnacle 14+ film maken als ik internet uitschakel?? 2- Wat gaat er verkeerd als de teksten (3 a 4 minuten) veel te langzaam gaat, met typen, ik moet bij iedere letter wachten. Voor mij is dit programma veel te lastig en moeilijk. Ook al die overbodige trucks hebben de gewone hobbyist niet nodig, als het maar gemakkelijk is. Zou het verkeerd geïnstalleerd zijn? Graag persoonlijk antwoord. Alvast mijn dank.

  Met vriendelijke groet

  1. Beste heer Schuurmans, laat ik beginnen met vast te stellen dat Pinnacle 14 Plus al meer dan 7 jaar oud is en nog dateert uit het Windows XP tijdperk. Sinds die tijd is er een hoop veranderd. Ook werd Pinnacle 14 destijds niet als de beste versie gewaardeerd (instabiel) die Pinnacle Systems had uitgebracht. Maar dat neemt niet weg dat u er prettig mee werkt. Het is overigens jammer dat u Pinnacle Studio 19 ziet als erg ingewikkeld, maar het wel weer fijn dat u constateert dat het al erg professioneel overkomt. En daar zit nu net de kracht. Het programma is aardig professioneel als het gaat om alle mogelijkheden die Studio 19 kent. Maar het programma is lang niet zo ‘lastig’ te leren en te gebruiken als u misschien zou denken. Uiteraard het is een hele andere interface dan u gewend bent en het vereist een iets ander aanpak, maar daar hebben we bij Van Duuren Media een heel goed boek over nl. Ontdek Pinnacle Studio 19 Ultimate (ISBN 9789059408791). Daar wordt u stap voor stap uitgelegd hoe alles werkt. En als u er een paar dagen mee hebt gewerkt zult u ervaren dat het allemaal niet zo ingewikkeld is. Het overstappen is zeker de moeite waard! Te meer omdat Pinnacle Studio 14 helemaal niet is gebouwd voor Windows 10 en dus ook nooit de voordelen van dit nieuwe besturingssysteem zal benutten. Maar om toch een antwoord op uw vragen te geven: U kunt met Pinnacle Studio 14 een film maken als u internet uitschakelt, Studio heeft internet namelijk niet nodig tijdens de montage. Wilt u echter uw film op YouTube of een ander kanaal plaatsen dan moet u dit wel via internet doen. En vraag 2 kan ik niet zo maar beantwoorden, dat kan vele oorzaken hebben. Kennelijk is het stukje software om titels te maken toch niet zo compatibel met Windows 10. Ik kan u alleen maar adviseren om Pinnacle 19 (liefst Ultimate) zo snel mogelijk te installeren en het boek er bij te pakken. Even een weekje oefenen en u maakt binnen de kortste keren met het grootste gemak de mooiste filmmontages. Succes, mvg Bert Venema

   1. Hallo Schuurmans.
    Ik heb het zelfde probleem ondervonden maar via een videoforum op de site van Joop Woldman terecht gekomen.
    Hier staan zeer duidelijke lessen met schermafdrukken en een duidelijke stap voor stap handleiding. Ook voor mensen die al wat ouder zijn (ik) en de snelle computertaal niet altijd kunnen volgen.
    Neem even de tijd er voor en je kunt dan prachtige films maken.

    Vr.Gr. Jan

  2. En als U eens Powerdirector 14 ultimate eens probeert. Lijkt qua werkwijze en indeling heel veel op Studio 14. Ikzelf gebruik Powerdirector 14 ultimate ook i.p.v. studio 19 en ik kan alleen maar zeggen, werken met Powerdirector 14 is een verademing t.o.v. studio 19. Alles staat logisch gerangschikt in enkele hoofdstukken en ook geen ngstudio.exe werkt niet meer.
   Programma is heel stabiel en is bijna zonder handleiding te gebruiken.

 2. Heb Pinnacle 19.5 ultimate aangeschaft en geinstalleerd. Heb mpg films van mijn harde schijf geimporteerd, maar het geluid komt niet mee. Bij afdraaien van deze films in bv VLC Media Player is er wel geluid. In Pinnacle is in het standaard-project (The sky is the limit) geen probleem met het geluid. Waar kan het probleem bij het importeren aan liggen?

  1. Voor een beter analyse heb ik wat meer informatie nodig. Om welk formaat MPG files gaat het MPEG-1, MPEG-2 of MPEG-4? Het zou kunnen liggen aan het ontbreken van een codec. Worden video’s in een ander formaat bijv. .AVI wel goed geïmporteerd? Een mogelijk oplossing kan zijn om het MPG bestand te converteren naar en .AVI bestand (met Format Factory). Als die het wel doet is het een mogelijke oplossing. Het is altijd lastig om met minimale informatie vast te stellen wat de oorzaak kan zijn. U zou ook nog eens de optie RESET uit het Instellingen menu kunnen proberen. Houdt daarbij wel rekening met het feit dat alle bibliotheek instellingen ook worden gereset.

 3. Hoe kom ik daar achter om welke mpg het gaat? Ze zijn al wel heel lang geleden gemaakt. (super-8 films > HVS > mpg). Ik heb wel een conversieprogramma, en de oplossing kan zijn om alles maar om te zetten naar een ander formaat,, bv mp4. Maar het zijn er nogal wat (zo’n 50 uur video…), al kan ik de computer daar natuurlijk ’s nachts mee aan het werk zetten. Misschien is dat toch uiteindelijk sneller dan gaan zoeken naar een ontbrekende codec…

  1. Om informatie over een bestand te verkrijgen gaat u als volgt te werk. In VLC player het betreffende bestand openen en dan in het menu de optie EXTRA en dan Codec-informatie aanklikken. Daar ziet u welke codec is gebruikt voor de video en tevens welk soort bestand het betreft. Bovendien krijgt u ook informatie over de audio-codec die is gebruikt. Daramee wordt het zoeken naar de juiste codec wel vergemakkelijkt. Of het uiteindelijk het beoogde resultaat geeft, is niet te garanderen.
   Maar, inderdaad converteren zou wel eens sneller resultaat geven dan allerlei uitprobeersels. Met een conversie hebt u uw bestanden dan ook weer meer geactualiseerd naar meer gangbare formaten. Succes. Mvg Bert Venema

 4. Ik heb altijd met Pinnacle gewerkt en vond inderdaad de vorige versies erg makkelijk en handig. Nu ik een HD camera heb werkte dat niet goed meer en heb ik Studio 19 aangeschaft. Ik vind het erg ingewikkeld geworden en niet echt logisch. Neem nou het geluid… voorheen kon ik heel gemakkelijk, windgeruis met behulp van de lijn van het geluid 2 stippen en dan het midden naar beneden trekken en weg was het ruis. Nu gaat het geluid bij de hele clip weg, niet echt handig, want aan het begin van het clip wordt er wat gezegd, wat ik graag wil houden!
  Dan de Titels in brengen… mij god, het kan er gewoon niet onder, want dan komt het niet in beeld. Het moet tussen de clips.. maar dat wil ik niet, steeds stilstandbeeld..
  Ik wil gewoon tijdens z’n clip een tekst doorheen laten lopen, welke stad of wat dan ook aangeven.. kom er maar niet achter.
  Heb de handleiding al gedownload, maar kom er nog steeds niet uit.
  Ik vind het niet zo’n prettig werken dan idd. studio 12 en 14.. voor een familiefilm was dat handig en voldoende..

  1. Ik heb jaren gewerkt met Pinnacle 7 tot en met 15. Heb 16 t.m. 19 ook bekeken en vond het veel minder prettig werken als met Pinnacle 14. Ben daarom overgestapt op Powerdirector 14 ultimate. Werkwijze is ongeveer hetzelfde als met Pinnacle 14, maar met de mogelijkheden van Pinnacle 19 en nog veel meer. Het lager zetten van het geluid werkt op dezelfde wijze als Pinnacle 14. Kijk ook eens bij directorzone van Powerdirector. Daar staan meer als 105.000 (geen typefout) overgangen, menu’s, muziek, pip’s, etc.etc. en alles gratis te downloaden. Nu zit hier een enorm grote hoeveelheid “rommel” tussen, maar ik heb zelf al meer als 100 leuke menu’s, pip’s, overgangen, titels etc.etc. kunnen downloaden. Programma is verder heel erg stabiel en veel sneller met renderen en branden als Pinnacle. Er zal waarschijnlijk medio september/oktober wel een nieuwe versie komen met daarbij over het algemeen gratis professionele menu’s, overgangen, titels etc.etc.
   Ik kan je dit programma van harte aanbevelen.

  2. Heb hetzelfde probleem . Dom van Pinnacle om het zo ingewikkeld te maken. Ga nu na jaren goed gewerkt te hebben met hun producten een ander programma kopen waarmee ik wel leuke filmpjes kan maken.

 5. Dat met het geluid, klopt niet. Ik kan enkel en alleen maar bij een hele clip het geluid zachter zetten. Ik heb studio 19 en niet ultimate…
  Maar dat programma wat je me aanbeveelt, kan je dat dus gratis downloaden? had ik het maar eerder geweten, dat had me dan hoop ellende bespaard.

  1. Ja, je kunt een 30 dagen trial gratis downloaden. Uiteraard zijn sommige functies dan nog niet beschikbaar. Ik zou wel de ultimate aanschaffen, want anders mis je teveel extra’s, hetzelfde dus als bij Pinnacle. Bij de ultimate versie (maak ook bij de mindere versies), kun je, net als bij Studio 14 en 15 het geluid harder en zachter zetten. Je klikt op een bepaalde plaats, daar kom een klein vierkantje en dat trek je naar beneden of naar boven. Een eind verder doe je precies hetzelfde, maar dan andersom. Ook is alles duidelijk op het beeldscherm, net zoals bij studio 14 en 15. Je zou zelfs zonder handleiding een film kunnen maken. Alles is, net zoals bij studio 14 en 15, duidelijk gerangschikt. Je werkt ook van boven naar onder op de tijdlijnen en niet zoals bij studio 19 van onder naar boven. Plaats je een overgang tussen 2 scenes en er zit een fractie van een seconde ruimte tussen de 2 scenes, dan zie je dat het programma alleen links of rechts een overgang zetten. Het andere deel van de scene wordt dan zwart. 2 Minuten dit proberen en je hebt het door. Ikzelf heb meer als 12 jaar met de diverse Studio’s gewerkt en Powerdirector 14 Ultimate is een verademing t.o.v. Pinnacle 19.

   1. Ok Jan, helder!
    Lijkt mij ook wel wat! Bedankt voor de tip.
    Leuke dingen maken met een relaxed programma is een stuk fijner!

    1. En wat ook belangrijk kan zijn: wat denk je van de meer als 105000 menu’s, overgangen, muziek, titels, pip’s etc., die je, als je powerdirector hebt aangeschaft, gratis via directorzone kan downloaden. Ik zou in ieder geval de trial downloaden, dan nog een maand of 2 wachten en dan de nieuwe powerdirector 15 ultimate (met een aantal gratis extra’s, die normaal € 49,99 per stuk kosten) aanschaffen. Meestal krijg je er een stuk of 3-4 gratis. En wat ook heel belangrijk is, je hebt nagenoeg geen vastlopers meer net zoals bij Pinnacle, die om de haverklapt aangeeft “ngstudio werkt niet meer”. Ook de meest onlogische plaatsen, waar dingen van Pinnacle 19 verstopt zit, zul je bij Powerdirector niet aantreffen. Alles wat je nodig hebt, zit logisch en duidelijk voorhanden, geplaatst. Nu moet ik ook eerlijk zijn: ik heb meer als 10 jaar met Studio gewerkt en tot en met versie 15 vond ik het een prettig en logisch in elkaar gezet programma. Je had dan, met een beetje smokkelen, 3 tijdlijnen, maar wie heeft er eigenlijk veel meer nodig. Vanaf Studio 16 ging het mis, veel vastlopers, tijdlijnen van onder naar boven (niet logisch), een aantal zaken waren goed verstopt en bijv. met overgangen telkens deze per overgang korter of langer maken en ook was smartsound verdwenen. Bij Powerdirector zit smartsound er gewoon standaard in. Er is bij Powerdirector ook een forum, dat is echter in het engels.

     1. Hans,
      Dat is goed, verbind ons maar via de mail, als Maria het er trouwens ook mee eens is.
      Ben het met je eens dat het geen Powerdirectorforum is.

     2. Zo te lezen werk je er echt met heel veel plezier mee. . Ik ga het zeker proberen om de tryout te downloaden.
      Gisterenavond net mijn eerste film afgemaakt in P19.. viel niet mee.. maar is wel mooi geworden. Weliswaar zonder titels onder de clips.. nu moet ik het bij vertellen waar het was?
      Nogmaals dank voor alle info.

 6. Beste,
  Ik vind werken met Studio 19 ultimate een drama. Vorige versies waren veel handiger. Maar vermits ik een nieuwe camera kocht die 4K aankon, kocht ik ook maar Studio 19 omdat die 4K ondersteunt. Exporteren lijkt mij niet te lukken. Steeds volgt er een foutmelding in de tijdlijn. Ook als ik begin te exporteren voorbij de foutmelding loop het telkens mis. Alle mogelijke instellingen bij het exporteren heb ik uitgeprobeerd. Dan maar het boek van Bert Vennema aangeschaft. Maar in dat boek vindt ik helemaal niets over problemen bij exporteren. Heb al contact opgenomen met de helpdesk, met videoclubs en nu dus met Computer Creatief. Ik ben benieuwd !

  1. Beste meneer Gijbbels, jammer dat u het een dram vindt om met Pinnacle 19 Ultimate te werken. Voor een betere analyse hebt de tekst van de foutmelding nodig. Kunt u mij die doorgeven? En welke versie van Pinnacle 19 Ultimate gebruikt u. De laatste patch is 19.5.1 die u via de website http://www.pinnaclesys.com kunt downloaden. Ik wacht uw reactie even af.

   1. Ik heb Pinnacle SAtudio 20 gekocht. Het zelfde problemen met het importeren van 4K beelden.
    Ik heb de beelden met Studio 18 ingelezen. Dit gaat goed.
    Een refund aangevraagd en gekregen voor Studio 20.

    1. Beste Andy,
     Bedankt voor de reactie. Ik heb het werken met Studio 19 opgegeven. Na 10 maanden heb ik nog altijd geen minuut afgewerkt product. En goedkoop was het programma niet ! Ook Corel heeft het opgegeven om mijn vragen te beantwoorden. Ik hoor er niets meer van en ze reageren niet meer op mijn mails. Ik ga dan ook maar voor een refund. Als je al die reacties hoort van die ontevreden gebruikers, is het wel raar dat er nog mensen zijn dit programma kopen.
     Vriendelijke groeten van Jaak

 7. Ik heb pinnacle 19 geïnstalleerd naasft pinacle16.
  Als ik een film exporteerd krijg ik bij het branden de fout melding 0x81310010 hoe kan ik dit oplossen

  1. Beste Wim, hebt u de laatste patch geïnstalleerd, versie 19.5.1? Daar zou al een oplossing mogelijk zijn. De genoemde melding schijnt vaker voor te komen. In een aantal gevallen wordt het probleem veroorzaakt door het feit dat in de PC twee branders zijn geplaatst. Maar dat lees ik hier niet. Ik ben het probleem zelf nog niet tegengekomen, maar ik ga even op onderzoek. Wordt vervolgd….

   1. Beste Bert, ik heb 2 branders in mijn pc maar voor het branden selecteer ik de juiste brander bij het branden in Pinnacle 19.
    Het test filmpje heb ik gemaakt in Pinnacle 19.
    Als ik Pinnacle 16 opent staat het filmpje ook in Pinnacle 16 daar kan ik het wel branden.
    Maar ik wil graag met Pinnacle 19 verder.
    Mijn pc is een Intel Core i7 4770 3.4 GHz-4 cores
    Bij voorbaat dank

    1. Beste Wim, maar heb je ook e patch geïnstalleerd van Pinnacle Studio 19. Dan kan het best zo zijn dat het probleem over is. Ik heb nog geen reactie van mijn bron, dus nog even geduld.

     1. Beste Wim, ik heb contact gehad met Corel en zij hebben getracht het probleem te reproduceren. Zij hebben geen problemen ondervonden. Mijn contactpersoon adviseert wel om contact op te nemen met de supportafdeling van Pinnacle. Volgens hem hebben ze vaker met deze problemen te maken gehad en mogelijk hebben zij een oplossing. Bovendien kan het project dan worden opgestuurd naar Pinnacle en kunnen zij de ‘error’ zelf ervaren. Neem dus even contact op met Corel/Pinnacle.

 8. Beste Bert, ik heb het probleem ook gemeld bij Corel maar nog geen antwoord gehad.
  Ook heb ik Pinnacle Studio _Patch 19.5.1 gedownload er wordt gevraagd wilt u toestaat.
  dat deze wijziging aan uw pc aanbrengt dan klik ik op ja.
  Dan krijg ik dat hij niet door Windows installer geïnstalleerd kan worden omdat enz. Terwijl het programma op mijm pc staat.
  Bij voorbaat dank

  1. Het wordt steeds vreemder. Het lijkt erop dat Studio niet goed is geconfigureerd. Wacht eerst even een reactie van Corel af. Het kan even duren, helaas.

 9. Beste Bert,

  Ook ik ondervind problemen met exporteren in Pinnacle 19. Maar nu als ik er een bestand van wil maken. Na hooguit 2% loopt het vast en is dit de melding: Het exportproces heeft een probleem met de tijdlijn ondervonden en is geannuleerd. (OxE1000005)

  Heb je een advies?

  Met vriendelijke groet,

  Hubert van der Jeugd

  1. Beste heer van der Jeugd,
   Met alle respect, maar dit blog is niet bedoeld als de helpdesk voor problemen met videosoftware. Hiervoor moet u echt contact opnemen met de support afdeling van Pinnacle Systems. Bovendien zijn alle gevallen vaak op zichzelf staand, meestal veroorzaakt door hardware en is het vrijwel niet te doen om op alle individuele vragen in te gaan. Er bestaan diverse forums waar veel informatie is te vinden. Kopieer deze link naar uw internetbrowser en vind daar de mogelijke oplossing: http://www.studio9plus.nl/avid/foutmeldingen/Timeline%20error/Timeline%20error.htm.
   Succes.

   1. Beste Bert,
    Ben een beetje ontgoocheld over deze reactie. Ik heb je boek gekocht en hoopte een oplossing te vinden voor het exportprobleem. Op de voorste pagina’s verwijs je zelf naar computercreatief ! In je boek staat niets over problemen bij het exporteren.
    Toch bedankt,
    Jaak

   1. In het Winaudit bestand kan je zien of de (interne) videokaart hebt.
    Meestal zijn dit vrij goede interne videokaart(en). Corel adviseert om externe videokaarten te gebruiken.

    Indien interne kaart dan is meestal een nieuwere driver wenselijk.
    Indien je een Intel-HD gebruikt, dan driver updaten.

    https://downloadcenter.intel.com/product/88345/Intel-HD-Graphics-530

    In het Msinfo bestand kan je zien dat het brandprogramma (export)vastloopt en hiervoor raad ik u aan om het volgende te downloaden en installeren:
    https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679

    Als je een INTEL videokaart hebt, dan je de instellingen het beste op INTEL zetten:

    – Kunt u in Pinnacle Studio bovenaan in het scherm naar ‘Instellingen” gaan -> Controlepaneel -> Exporteren en Voorbeeld -> Hier ziet je onderaan ‘Hardwareversnelling’ staan, kunt u die op ‘INTEL’ zetten?

    Msinfo ? de volgende sappen zetten om te bekijken.
    Druk op toetsenbord ‘Windows’ en ‘r’ tegelijk in.
    In kader (links onder) tik je Msinfo in.

    Dan zie wat er gebeurt is. Succes.

 10. @Jaak : Bert is geen helpdesk van Pinnacle, hij kan alleen maar wat adviezen geven. En een ieders pc is anders, dus is het moeilijk om een oplossing te geven. Probeer het echt rechtstreeks bij de software producent.

 11. ,k Heb in het voorjaar na installatie van Windows 10 studio 19 plus gedownload.
  Nabetaling en installatie in gebruik genomen waarna ik (ik ben 77 jaar) m’n eerste film probeerde te exporteren.
  Alles leek goed te gaan tot het proces stopte bij 50% gereed,
  direct voor het branden van de schijf.
  In het venster verscheen een foutmelding.
  De melding gaf als volgt weer : ‘Er is een interne fout opgetreden bij schijfexport”.
  Hoe lossen we dit op ???

 12. Ik heb net Pinnacle 19 Ultimate aangeschaft. Net geïnstalleerd maar steeds stopt het programma er mee en krijg ik de melding NG studio werkt niet meer. Wat kan ik hier aan doen??

  1. Kijk eens op het Pinnacle forum (in het nederlands). Hier is al heel vaak verteld over “NG studio werkt niet Meer”. Dit is m.i. een Pinnacle fout en zit er al in vanaf Studio 16. Vaak, maar niet altijd, helpt afsluiten Pinnacle en opnieuw opstarten. Ook helpt soms het verwijderen van de tijdelijke bestanden.

    1. En opnieuw installeren??? in het verleden ben ik deze fout ook met regelmaat tegengekomen (Studio 16). Ook ik heb van alles geprobeerd, ook via het Pinnacle forum en ook via de Pinnacle videoclub (PVC), waarvan ik ook lid ben en waarvan diverse keren per jaar bijeenkomsten waren. Ook zij hebben van alles geprobeerd en kwamen ook niet van dit probleem af. Dit was voor mij de reden om met Pinnacle te stoppen en over te gaan op Powerdirector 14 Ultomate en nu 15 Ultimate. Dit hoewel ik al vanaf Studio 7 fan was van Pinnacle en ook met vanaf versie 7 met alle versies heb gewerkt. Wij hadden destijds onze bijeenkomsten in het pand van Pinnacle in Eindhoven en daar was men blij met onze op- of aanmerkingen op hun programma. Helaas is Pinnacle overgenomen door Corel en dit bedrijf zit in Canada.

     1. Ik heb de boel opnieuw geïnstalleerd en had ergens gelezen dat je de projecten beter op een andere schijf op kunt slaan. Dat ga ik nu maar proberen. Heb altijd met pinnacle gewerkt dus overstappen op iets anders…ik weet het ook niet.l
      Bedankt voor je reacties.

 13. Beste hr Venema

  ik heb net het programma pinnacle 20 ultimate aangeschaft,maar de vraag is een boek hierover is er nog niet.
  Een boek over 19 ultimate wel. Is dit bijna het zelfde als de uitvoering van Pinnacle 20 ultimate?
  De handleiding hierbij is erg onduidelijk.

  Kunt u mij vertellen of het redelijk met elkaar overeen komt?

  met vriendelijke groet Joop

  1. Pinnacle 20 Ultimate is op een aantal punten anders. Maar in essentie is het programma wel gelijk gebleven. Zo kunt u nu 360 graden video maken, een spoor transparant maken, objecten in het beeld volgen en nog meer. Voorts is programma op een aantal punten verbeterd. Kijk even op http://www.pinnaclesys.com voor meer informatie. Van Duuren Media komt in het voorjaar met een update Ontdek Pinnacle Studio 20 Ultimate. Kijk daarvoor op http://www.vanduurenmedia.nl. Met vriendelijke groet Bert Venema.

   1. Hallo
    Bedankt voor de snelle reactie over het boek.
    Ik ben nu begonnen met Pinnacle 20, maar stuit al direct op een probleem. ik probeer met alle geweld geluid te plaatsen onder een menu, maar helaas wanneer ik het menu af speel krijg ik geen muziek.
    Kan iemand mij daarmee helpen.
    Zou het boek Pinnacle 19 ultimate kopen een uitkomst bieden?

    Groetjes Joop

    1. Het boek biedt uiteraard uitkomst en wel op pagina 243. Het is sowieso een goede keus om het boek te kopen als u alle mogelijkheden van het programma wil benutten. Succes

     1. Bedankt voor de reactie.
      Ik ga toch maar het boek Pinnacle 19 aanschaffen.
      Als het probleem daar mee op te lossen is laat ik het zeker nog even weten.

      GrJoop

     2. Heel verstandig besluit Henk! Veel leesplezier, maar vooral ook veel plezier gewenst bij het monteren.

    2. Start Pinnacle op.
     Ga naar stap ‘bewerken’.
     Onder in het scherm speaker afbeelding.
     Druk op volume mixer.
     Pinnacle speaker aanzette. en voila het werkt.

 14. Is het nu werkelijk nodig dat Pinnacle om de paar maanden met iets nieuws komt terwijl men in de oudere versie de problemen niet eens de baas is.
  Maar los hiervan, ik heb een probleem, het kan zowaar aan mij liggen, maar ik krijg geen tekst over een eigen filmpje heengezet.
  Het lijkt of dit helemaal niet meer mogelijk is. Wie kan me helpen?

  1. Deze vraag zou ik zelf bij Corel stellen, want ik weet het antwoord niet. Maar ik ben wel blij met de patch updates. En geen tekst over een filmpje….. Tsja, dat kan vele oorzaken hebben. Staat het tekstspoor wel boven het videospoor?

   1. dank voor snelle reactie, Eerlijk gezegd, even geen idee, zal het nakijken en misschien is dat de oplossing.

    Dank je wel in elk geval.

    Ik kom er op terug.

    1. Ongelofelijk, mijn probleem is hiermee opgelost. U bent geweldig! Dat ik niet door heb gehad! Stom.
     Ik wens u een heel fijn weekend.

     gr. Henk

   1. Pinnacle Studio 20 geinstalleerd. De verschillende ‘Export’ opties geprobeerd. Eerst beeld maken, daarna beeld wegschrijven en als laatste rechtstreeks naar DVD. Alle opties werken goed en DVD is afspeelbaar. Vermoedelijk zijn de drivers niet up-to-date.
    Probleem omzeilbaar door eerst beeld maken en daarna met aShampoo applicatie of met Windows de DVD te branden.
    Succes

 15. Ik heb gisteren Pinnacle Studio 20 aangekocht en geïnstalleerd.
  Ik hoopte eindelijk een goed videobewerkingsprogramma te hebben.
  Maar bij de start loopt het al mis. Ik kan wel .mts filmpjes inporteren maar ik krijg ze niet te zien in preview. Zo heb ik er niks aan. Iemand dezelfde ervaring? Het kan toch niet dat ik alles eerst naar mp4 moet zetten?

 16. Goede middag,
  Bij studio 19 is het geluid uitgevallen op de laptop heeft altijd prima gewerkt heeft iemand een tip?
  Overige geluid werkt goed ook losse AVI bestanden doen het goed.
  Voorbeeld muziek in Pinnacle werkt niet etc.etc.

 17. Beste mensen, ik wil dolgraag beginnen met het digitaliseren van onze films en ook foto`s.
  Het programma waar ik mee wil werken is Pinnacle en ik denk dan Pinnacle 19 aan te schaffen.
  Om horten en stoten van deze software te voorkomen denk ik aan een nieuwe desktop pc. Echter, ik ben nog niet zover dat ik een goede configuratie heb uitgekozen, twijfel overvalt mij zo nu en dan.
  Welk systeem (i7 zowiezo) vlekkeloos, zonder haperingen etc. Pinnacle 19 kan verwerken. Dus niet de minimale systeemeisen, maar vloeiend werken.
  Ik dank u alvast voor de adviezen en suggesties.
  Met vriendelijke groeten,
  Appie.

  1. Beste heer Boonstra, Het is een goed begin om een schone (nieuwe) PC te gebruiken om videosoftware te installeren. Ik zou overigens Pinnacle Studio 20 Ultimate installeren i.p.v. versie 19. U heb t dan toch een aantal mooie en nuttige functies extra. Wat betreft de hardware. Een I7 is belangrijk als u Ultra High Definition video gaat bewerken, voor AVCHD video is een I5 al voldoende. Wat belangrijk is dat u voldoende geheugen (minimaal 8 GB, maar 16 Gb is beter) hebt en dan vooral videogeheugen. Dus een krachtige videokaart, bij voorkeur met CUDA ondersteuning, met extra geheugen is zeker een must. Voorts moet u over voldoende opslagcapaciteit beschikken, dus een vaste schijf met 1 TB opslagcapaciteit is toch wel het minimum (meer is beter). Een tweede monitor kan ook handig zijn om het preview-venster weer te geven. Maar alles is natuurlijk afhankelijk van het te besteden budget. Succes. Met vriendelijke groet Bert Venema

 18. Dag Bert Venema, sorry voor mijn late reactie. Heel erg bedankt voor uw informatie. ik ga wel voor een i7, hoewel daar ook verschillen in zitten natuurlijk. Een i7 6700 is toch een verstandige keuze voor het werken met Pinnacle 19 of 20? Ik wil nu kiezen voor 16 Gb RAM. Welke videokaart met hoeveel geheugen en CUDA ondersteuning (?) zou u kiezen?
  Met dank en vriendelijke groeten, Appie Boonstra.

  1. Hallo Appie, I7 6700 is ook een prima keuze. Hoewel er ook al snellere zijn de 6800K 4 3.6 GHz. Videokaart zou ik een nVidea GTX 1050 of GTX 1060 nemen met minimaal 4 GB. Succes met samenstellen. En laat nog een keer weten of de samengestelde configuratie inderdaad het gewenste resultaat geeft bij het werken met Pinnacle Studio. Groet Bert Venema

 19. Kan iemand mij vertellen hoe het komt dat ik op mijn Windows 10 pc met Studio 19 geen contact krijg met mijn Sony DV recorder?
  Ligt dit aan Windows 10 of heeft dit een andere oorzaak?

  Wie kan mij helpen!

 20. Beste Bert,

  Op 24 mei 2016 heb ik u voor het eerst geschreven over, voor mij een moeilijke Pinnacle 19 studio. Ik had u laten weten dat het een professioneel programma was tegenover Pinnacle 14+ was.

  Ik heb daarop het boekwerk gekocht en zo nu en dan geoefend met Pinnacle – 19. ik ken Pinnacle 14+ door en door, en heb dan ook steeds films gemaakt, alleen al omdat 14+ zo gemakkelijk blijft. Ik ben wel wat ouder, maar toch vind ik dat er dingen in Pinnacle 19 gemakkelijker zou kunnen zijn, dus voor iedereen zou deze voor hobbyisten begrijpbaar moet zijn.

  De technische filmmakers zullen dat zeker kunnen wijzigen voor de oudere, die zijn belangrijk voor jullie, ik denk dan dat er soort Pinnacle 14+ moet komen, dus een verbeterde 14 + versie voor die grote groep ouderen. De foutjes zij daar dan uitgehaald, zoals het branden van schijven voor film maken. Dat mislukte wel eens.

  Ik heb ook ondervonden dat de muzieklijn niet fijn genoeg is met afstellen. Wel zijn de afstelling heel aardig waar je een soort stabiliteit krijgt. Het snel lossen foto’s ophalen tijdens het film maken is wel wat lastiger, kan aan mij liggen. Ik had op 24 mei 2016 over langere teksten schrijven (rol maken voor archief werk dus aangeven. Dit is steeds wat lastiger dan 14+.

  Maar ik ben nu bezig Pinnacle 19 en heb al enkele films gemaakt. Ik begin al te wennen, maar heb nog wel veel moeiten. Ook met kleuren bepalen en afstellen was met 14+ veel gemakkelijker. Toch zal ik proberen dit programma te leren. Ik heb daarop een vraag, “is Pinnacle verbeterd lijkt die op Pinnacle 19. Waarom heeft Pinnacle 19 nog steeds geen spellingscontrole, dat zou gemakkelijk zijn.

  Kort samengevat ben ik wel tevreden met Pinnacle 19, maar met aantekeningen, dat ik graag een vernieuwde 14+ versie zou willen voor hobbyisten. Je kunt die Pinnacle filmproigramma met weinig moeiten verbeteren. Dit voor de ouderen onder ons.

  Ik heb een vraagje: Ik zie steeds als ik Pinnacle 19 afsluit steeds een blokje Office OnDrive, met de melding dat ik iets moet doen, wat kan dat zijn is daardoor Pinnacle langzamer???

  Ik ben heel blij met dat Pinnacle boekwerk, maar het zal lang duren voordat ik gemakkelijk goed mee om kan gaan. Maar het lukt en ik mag niet schrijven dat het niet goed gaat.

  Tot zover deze mail.

  Met vriendelijke groet,

  M. Schuurmans
  Poeldonk 2
  5275 HP Den Dungen

  1. Voor de eenvoudige uitvoering van Pinnacle 19 of 20 en om “terug” te kunnen naar versie 14, bestaat er Corel Videostudio x9 of Powerdirector 15 Ultimate. Deze lijken enorm veel op Pinnacle 19 of 20, terwijl de werking nagenoeg hetzelfde is als Pinnacle 14, maar met de mogelijkheden van Pinnacle 19 of 20, maar zonder de ettelijke foutmeldingen, zoals NG studio werkt niet meer. Ook ik gebruikte Pinnacle al sinds de versie 7, maar ben bij Pinnacle 19 afgehaakt en heb eerst Corel Videostudio x9 geprobeerd, dit omdat deze heel veel lijkt op Pinnacle 14, maar nadat ik Powerdirector 12 had geprobeerd, ben ik toch maar aan deze versie (nu dus versie 15) blijven hangen, mede omdat Powerdirector , nu dus versie 15, heel veel lijkt op Pinnacle 14, maar met de modelijkheden van Pinnacle 19 of 20 (en zelfs veel meer mogelijkheden), de snelheid van renderen etc. en het niet meer krijgen van de ettelijke foutmeldingen.

 21. Beste Jan,

  Hartelijk dank voor je reactie. Zoals Je al weet ben ik maar een hobbyist. Ik maak veel films voor enkele vrienden en meer voor familie, maar vooral voor mijzelf. Daarom maak ik veel foto’s en films als hobby, over diverse dingen, in en rondom ons dorpje. Dat worden later allemaal archieven.

  Ik heb direct Pinnacle 19 gekocht en zelf ook het begeleidende boekwerk. Daar staan goede gegevens in, maar er staan ook veel foto en filmtaal in die ik niet kan begrijpen.

  Soms denk ik, dat mijn nieuwe computer de film niet aan kan, terwijl mijn neef (computer deskundige) zegt dat het daar niet aan ligt. Nu ben ik met mijn vierde film bezig waar veel korte teksten (archief) bij gezet moeten worden bij foto’s, en wat wordt het programma al langzaam. Ook de kleuren, met teksten maken, is veel lastiger dan bij Pinnacle 14+. Echt jammer dat Pinnacle programmeurs dIe 14+ geen verbeterde versie hebben gemaakt voor de ouderen onder ons.

  Ik zou wel willen weten wat voor een geheugen en snelheid mijn computer zou moeten hebben voor Pinnacle -19?

  In ieder geval ga ik proberen de vierde film af te maken, ik ben benieuwd, het duurt langer dan 14+.

  Met groetjes,

  M. Schuurmans

  1. Voor Studio 20 heb je toch wel minimaal 8Gb geheugen nodig en als je in AVCHD of HD wekt, dan is een nieuwere computer met minimaal van het type I7 nodig. Wil je overigens hetzelfde hebben als in Studio 14 of 14, dan is Powerdirector 15 Ultimate het ideale programma. Werkt snel, geen foutmeldingen, layout en werking lijkt heel veel op Studio 14 en 15 maar met de mogelijkheden van Studio 19 en 20 (en nog veel meer). Ben zelf als hobbyist sinds Studio 7, heb daarna alle versies tot met 20 gehad, maar ben, na het uitproberen van versie 20, overgestapt naar Powerdirector 15 Ultimate.

   1. Beste Jan,

    Ik heb geen ervaring met computers instaleren enz. dat laat ik mijn neef doen. Nu heb ik nagegaan wat voor gegevens mijn computer aangeeft, en mij nieuwe HP staat beschreven dat mijn computer een “NVIDIA quadro K620 2-GB” grafisch kaart heeft

    In mijn computer heeft., “1 TB SATA 6 Gb/sec 7200 vaste schijf.”

    Beste Jan, ik begrijp daaruit dat mijn computer niet krachtig genoeg is om met plezier films te maken. Dit zou de oorzaak kunnen zijn.

    Ik zal eerst uw reactie afwachten of daar iets aan te doen is.
    U hebt mij nu duidelijk uitleg gegeven, dat de computer te waarschijnlijk te langzaam is. Ik ben nu bezig met een foto film maken en inderdaad je moet wennen, maar Pinnacle 19 zal nooit zo gemakkelijk zijn dan 14+ die ik nu nog heb en daarmee werk. Ik heb ook moeiten met teksten maken, met zwarte ondergrond en met witte letters daarop. Ook het wazen gaat anders, maar dat is een kwestie van doorgaan met leren.

    Ik denk nu al dat “Powerdirector 15 Ultimate” het ideale programma zou kunnen zijn maar dan zou ik eerst moeten weten dat mijn nieuwe computer dat dan goed aan kan. Mijn neef heeft waarschijnlijk niet goed opgelet met het bestellen van de computer, voor film maken, ik had dat gevraagd. Die 6 Gb is, verwacht ik, te weinig. Ik heb echt goede hulp gekregen van u.

    Een vraag; ik krijg in mijn computer steeds witte bestandjes, die van 300 kb tot 13.8 of meer zijn. Wat kan dat zijn?? nu staan er bij deze film al 4632 bestanden in, hoe kan dat????

    Heel hartelijk dank daarvoor,

    Martien Schuurmans

    1. Beste Martien,

     Heb je een blu-ray speler om alles af te spelen of is dit een “gewone” dvd speler??? Want als je geen blu-rayspeler hebt, hoef je ook de film/foto’s niet te bewerken naar HD of AVCHD, maar ga je gewoon in 756×580 alles bewerken. Heb je wel een blu-rayspeler dan zou ik gaan voor minimaal een I7 computer met minstens 8GB aan geheugen. Een snelle videokaart van 2 GB is ook nooit weg. Verder kun je Powerdirector 15 een maand gratis uitproberen, alvorens je hem wel of niet koopt.
     Ikzelf heb Pinnacle gebruikt vanaf versie 7 en vond ik dit een prima programma. Bij Studio 16 vond ik het programma al minder (mede door de vele fouten) en heb toen, naast Studio 16, o.a. Magix video de luxe en Corel video, ik geloof versie 6, gekocht. Corel vond ik de heel simpele uitvoering van Studio 14 (weinig mogelijkheden en weinig extra’s), Magix vond ik wel een mooi programma met veel mogelijkheden, maar ook nogal eens foutmeldingen, zo kon ik nooit blu-rayschijven maken, kreeg telkens foutmeldingen (helpdesk kwam er ook niet uit), terwijl, als ik van dezelfde film een gewone dvd maakte, deze fouten niet voorkwamen. Ook bij het maken van een blu-rayschijf van foto’s, kwamen de foutmeldingen niet voor. Heb toen Powerdirector, naar ik meen, versie 12, gekocht en was hier 200% tevreden over, layout heel duidelijk, ettelijke mogelijkheden (o.a. directorzone met meer als 100.000 overgangen, menu’s, muziek,. templates, titels etc.etc.) Nu kun je er van deze meer als 100.000 extra’s er meteen 95000 weggooien, maar dan blijven er nog enorm veel mogelijkheden over. E wat het belangrijkste is, geen foutmeldingen en enorm snel renderen (ook in HD). Ik wil overigens geen reklame maken voor Powerdirector, want ik was ook een grote fan van Pinnacle (heb zelfs de 2e prijs gewonnen bij Pinnacle met het maken van een filmpje van max.5 minuten. Deze wedstrijd was in Europees verband). Ben ook jaren lid geweest van de Pinnacle videoclub, die helaas afgelopen jaar ook ter ziele is gegaan, mede omdat een aantal leden ook was overgestat naar Powerdirector. Misschien is het mogelijk voor deze webmaster, om de e-mailadressen van ons uit te wisselen, dit omdat het hier eigenlijk niet meer om Pinnacle gaat.

     Jan Konings

  1. Oke, geen enkel probleem. Dat dit ook al in mijn antwoord( zie hierboven) gezet, dit omdat e.e.a. weinig met Pinnacle meer te maken heeft.

 22. Beste Jan,

  Ik heb te maken met technische filmmakers, en dat is bij mij niet het geval. Ik maak films voor enkele mensen uit de familie en voor wat vrienden en bekende. Het is voor mij een hobby dat gewoon geld kost, maar ik doe dat heel graag voor hen. ik ben dan tevens mooi bezig.

  De films zijn gewoon heel simpel zonder vreemde trucks en teksten, heel eenvoudig met mooie en passende achtergrond muziek.
  Meestal zijn het eigen filmopnames en heel veel foto’s die ik nog heb vanaf de vijftiger jare, ik bewerk ze en worden op film gezet. Daarom ben ik op mijn 70 jarige leeftijd mooi bezig vooral in de wintertijd.

  Ik lees over Blu-ray, die heb ik helaas niet, ik ben ook niet van plan dat te kopen. In onze familie weet ik dat niemand een Blu-ray heeft. Dus wil ik nog even doorgaan om Pinnacle -19 te leren. Ik heb zojuist een film gemaakt en op dvd gezet, is goed gelukt. Ik heb daar zeker 40 uur aan op gewerkt. da film is 72 minuten lang.

  Gelukkig heb ik nog mijn oude computer, daar staat Pinnacle 14+ op. Ik heb daar honderden films (groot en klein) gemaakt. In het jaar 2015 had ik 96 films gemaakt (echt als hobby) met achtergrond muziek. Ik had oude video films van meer dan vijf en dertig jaar (videobanden), ook die ik destijds zelf gefilmd had bij een turnvereniging. Ze zijn natuurlijk wel wat onduidelijk, maar het zijn echte mooie herinneringen voor mijn zuster die toen turn leidster was.

  Ik lees dat jij eigenlijk geen reclame wilt maken voor Powerdirector, dat is goed, dit omdat ik eerst een tijdje wil doorgaan met Pinnacle aan te leren. Ik heb geen trucks nodig, misschien lukt dat wel, maar het zal echt lastig blijven. Voor mij is lange teksten (uitleg als jaarverslag) maken heel belangrijk. Bij pinnacle 14+ is dat geen probleem, ze zijn soms wel 12 minuten lang. Een verslag over een heel jaar. Voorlopig blijft 14+ nog werkzaam bij mij. Alleen het branden van film op dvd moet soms in twee stappen.

  Beste Bert, ik ga nog eventjes doorleren, als het niet lukt, dan ga ik u benader. Ik maak nu even geen gebruik met gezamenlijke e-mail, wat goed bedoeld is van Hans Frederiks. Ik hen nu voorlopig goede info’s ontvangen van dhr. Konings. Ik weet nu waar het aan kan liggen en zal dat eerst bespreken met mijn neef. Ik ga nu eventjes sluiten.

  Ik laat weten hoe het gaat met het leren van Pinnacle 19.

  Met vriendelijke groet en heel veel dank voor de medewerking en adviezen. Geweldig.

  Martien

 23. Ik werk met volle tevredenheid met Pinnacle 19.5 Helaas mis ik een Histogram om b.v. iets overbelichte beelden te corrigeren.

 24. Geachte, net zoals R.Z. op 14 januari 2017 schreef kan ook mijn pinnacle-studio-19 bij het willen importeren mijn camcorder niet vinden.
  Wie kent er een oplossing?
  Alfred

 25. Helaas herken ik te veel van de problemen met Studio 19.
  Ik vraag me af of de enthousiaste makers van dit programma teveel zijn uitgegaan van hun eigen door ervaring verworven vanzelfsprekendheden.
  En daarbij helaas vergeten hoe ze alles aan een beginner moeten uitleggen. Of zelfs aan ervaren gebruikers die zich, zelfs na jaren ervaring met Studio 14 en eerder, compleet opnieuw moet inwerken in de denk- en werkwijze van de ontwerpers van deze recente versie van het programma.
  Uitgaande van de vraag: “hoe leg ik dit uit aan mijn (uiteraard intelligente) schoonmoeder?” moet een goede ontwerper toch helder in overzichtelijke stappen het hele proces kunnen uitleggen? Liefst met goede stroomschema’s of goede voorbeelden.
  Dus waar begin je? Waar kan je al je materiaal het beste ‘parkeren’? Hoe kan je dan systematisch aan het bewerken beginnen? Hoe kan je het uiteindelijke product maken? En waar laat je dat?
  Graag de hoofdlijnen, en duidelijk aangeven waar wat handigheidjes of andere nuttige zijpaden liggen, maar hoe dan ook, hou het helder en overzichtelijk s.v.p..
  Voorlopig waag ik me voor belangrijke films niet meer aan het toch zo veelbelovende Studio 19.
  Helaas…
  Met vriendelijke groet,
  Wim Bouterse

  1. We zijn twee maanden verder. Helaas kan ik nog steeds niet verder met dit programma. Ik overweeg het te deleten.
   Zonde van het geld geweest…

   1. Ik kan hierop maar 1 antwoord geven. Ook ik werkte van Studio 6 met dit programma tot en met studio 15. Daarna heb ik (t.m. versie 21, had deze versies wel aangeschaft) wel gekeken naar dit programma en zat ook vaak op het Pinnacle forum, maar zag daar dusdanig veel onvolkomenheden in de laatste 5 Pinnacle (studio) versies, dat ik m.i.v. studio 16 eigenlijk ben afgehaakt en verder gegaan ben met Powerdirector ultimate. Ik ben nu bezig met versie 16 en alle versies (voor zover ik die had vanaf versie 13), waren een verademing t.o.v. Studio (Pinnacle). Nagenoeg geen foutmeldingen, een enkele update, een snel programma qua bewerken en enorm veel mogelijkheden. In het verleden was ik een trouwe aanhanger van Pinnacle (Studio), maar heb er uiteindelijk de brui aangegeven en Powerdirector (wel de ultimate versie) is qua mogelijkheden etc. etc. veel beter als Pinnacle (Studio), althans dat is mijn mening. Ik heb in het verleden bij de videoclub van Pinnacle gezeten. Helaas is deze opgeheven, maar van de 17 leden zijn er in 1 jaar tijd al minimaal 6 leden overgestapt naar Powerdirector. Al deze personen zijn van mening, dat Powerdirector kwalitatief veel en veel beter is. Zo had Powerdirector al de mogelijkheid om met 4 camera’s te werken, terwijl Pinnacle daar in die tijd nog niet eens over nadacht.

 26. Goede dag Mijnheer Venema,
  Ik heb altijd met plezier met Pinnacle Studio gewerkt. Heb ook enkele boeken die van Uw hand zijn verschenen aangeschaft en daarvan veel geleerd. Ook heb ik wel enkele vervelende dagen met PS gekend maar dat terzijde, altijd kwam alles wel weer goed. Ik heb Nu Pinnacle Studio 21-Ultimate geinstalleerd. Dat draaide in het begin heel goed totdat de Patch 21.1 werd aangekondigd. Deze heb ik ook geinstalleerd maar toen begon de meest ellendige periode in mijn Pinnacle loopbaan. Na deze installatie was plots de plugin Red Giant Filmmaker Toolkit verdwenen. Met deze plugin met tal van mogelijkheden kan je veel doen. In overleg met de Corel helpdesk, de Heer Nout Broess, allerlei dingen uitgeprobeerd maar niets dat ook maar enigszins hielp. De Red Giant Toolkit was niet meer te voorschijn te halen. Na zeker 10 dagen van aanmodderen heb ik een SSD-schijf laten monteren en is Windows-10 opnieuw geinstalleerd. Daarna heb ik weer Pinn.St. 21 geinstalleerd. Ook heb ik Pinnacle Studio Ultimate 20 weer op de pc gezet in de hoop hiermee de Red Giant Toolkit weer binnen te kunnen krijgen, echter zonder resultaat. Erger nog: In PS-20 ontbreken alle New Blue effecten en overgangen met uitzondering van New Blue Art Effects. Ook het advies van Joop Woldman bracht geen verbetering.
  Heeft U misschien en oplossing voor het bovenstaande? Ik hoor graag van U.
  Groetjes met dank voor de door U te nemen moeite.
  Louis.

  1. Geachte Heer Venema,
   Ik dank U voor de wijze waarop U mij hebt geadviseerd. Ik heb n.l. geen reactie van U ontvangen op de problemen die ik hierboven heb omschreven. Ik zit er ook niet meer op te wachten daar ik ALLES van de waardeloze rommel die Corel met Pinnacle verkoopt heb weggegooid. Ik ben overgegaan op Cyberlink Power Director Suite 16. Wat een heerlijkheid om hier mee te werken.
   Ik hen een advies aan eenieder die van plan is ooit aan videobewerking te gaan doen en dat is: NEEM NOOIT DE ROTZOOI VAN PINNACLE!! HET GEEFT ALLEEN MAAR ELLENDE EN HET IS WEGGEGOOID GELD.

   1. Geachte heer Vromans,
    Zoals U uit mijn bovenstaande briefwisseling was ik vanaf Studio 7 tot en met Studio 15 een fervent gebruiker van Studio. Met Studio 16 begonnen de diverse problemen. Ik heb toch nog alle versies vanaf 16 tot en met 21 aangeschaft. Daarnaast had ik Powerdirector Ultimate aangeschaft (nu dus versie 16) en ik ben het helemaal met je eens, dat Powerdirector 16 ultimate een verademing is ten opzichte van Pinnacle Studio 21. Stabiel, enorm veel mogelijkheden, veel sneller. en eindelijk geen mededelingen zoals “NG studio werkt niet meer”. Voor mij was dit ook de reden, om na meer als 10 jaar Studio gebruiker te zijn geweest, om af te haken en over te stappen naar Powerdirector. Ik heb uiteraard ook Corel videoshop X10 en Magix 16 de luxe uitgeprobeerd. De laatste met ok veel mogelijkheden, maar Powerdirector was veel eenvoudiger, stabieler, meer mogelijkheden etc.etc. Ik ben nu al ruim 3 jaar een tevreden gebruiker van Powerdirector.

    1. Goede middag Mijnheer Konings,
     Leuk dat ik mocht lezen dat je het helemaal met mij eens bent. Ik wil nog eens zeggen dat Pinnacle, tegenwoordig van Corel, een uitgesproken wanproduct is. Dit zou eigenlijk eens in de t.v.-programma’s Radar of Kassa aan de orde moeten komen. Consumenten hebben recht op een goed en degelijk product, daar betalen ze voor. Maar wat Corel flikt is pure oplichterij. Ook ik had, eigenlijk tegen beter weten in, PS-21 Ult. nog aangeschaft; Ik vindt het ook ongelooflijk dat de Heer Bert Venema dit ronduit minderwaardige programma nog durft aan te prijzen.
     Groetjes en veel plezier met het fantastische Cyberlink programma.

     1. Helemaal mee eens. Vorige week is al de zoveelste update van Pinnacle uitgekomen. Bij Powerdirector 16 meen ik, slechts 1.

     2. Nog vergeten:
      Heb sinds 2007 in de Pinnacle video club gezeten. Hierbij probeerden wij alle mogelijkheden van Studio uit en namen we vaak films op met Studio, waaronder diverse films over den Bosch (films staan op de site van de vvv den Bosch). Ongeveer anderhalf jaar geleden werd in deze club gesproken over een ander videoprogramma, dit in verband met de toch wel vaak voorkomende fouten in het programma. Ik heb in deze club aangegeven om al enkele jaren ook met Powerdirector ultimate te werken. Heb een uiteenzetting van dit programma gemaakt en het gevolg is, dat bijna een derde van de 17 clubleden overstapte naar Powerdirector, met als gevolg, dat een jaar geleden de videoclub is opgeheven. De ca.6-7 leden, die overgestapt zijn op Powerdirector, werken ook thans nog met dit programma en zijn veel meer tevreden over dit programma als over Pinnacle. Ook heeft Powerdirector veel en veel meer mogelijkheden als Pinnacle. Grootste pluspunten zijn: geen foutmeldingen, bewerken begint op de bovenste regel en niet op de onderste, zoals bij Pinnacle, dus een veel meer logische indeling.

 27. in Pinnacle studio 20 kom ik iets vreemds tegen. Nadat je een film hebt gemonteerd en deze wilt gaan Exporteren en bij instellingen het type bestand wilt aangeven in dit geval Divx plus HD en instelling Full HD lukt dit niet om deze kwaliteit te krijgen. Ik krijg daarna de melding: Het exportproces is mislukt met het huidige formaat/instelling en geannuleerd. Probeer het met andere instellingen. (0xE1000006) 0/3585 @00:00:00:00 [00:00:00:00:00:02:23:10]

  Geen idee wat dit inhoud en hoe ik dit kan verhelpen. Op internet gezocht maar zonder succes. Heb je een suggestie? Alvast bedankt.

 28. Ik weet niet of ik hier goed ben, maar ik heb pinnacle 19 , en nu weet ik niet meer hoe ik de onderste rij met de tijd kan veranderen van secondes naar minuten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.