‘Hallo, ik ben ChatGPT!’ Een boek van en over ChatGPT

In juni verschijnt het boek Hallo, ik ben ChatGPT, geschreven door ChatGPT en Bob van Duuren. Hallo, ik ben ChatGPT! is een boek van en over ChatGPT. Het boek biedt informatie over ChatGPT en de inzet ervan. Het behandelt de voor- en nadelen, ethische en maatschappelijke impact van kunstmatige intelligentie, en hoe je ChatGPT kunt benutten. Het boek bevat boeiende interacties tussen Bob en de chatbot. Na het lezen ben je goed geïnformeerd en kun je ChatGPT en vergelijkbare oplossingen effectief gebruiken. Laten we het interview met de auteurs beginnen.

ChatGTP toegankelijk presenteren

Hoe heeft ChatGPT geholpen bij het schrijven van het boek?

Bob van Duuren: ‘ChatGPT heeft een cruciale rol gespeeld bij het schrijven van het boek Hallo, ik ben ChatGPT. Als menselijke auteur leverde ik de input, instructies en sturing voor ChatGPT. Bijvoorbeeld: “Stel een inhoudsopgave voor”, “Schrijf nu de paragraaf ‘Techniek’ voor niet-technisch onderlegde lezers”. Met deze begeleiding kon ChatGPT de gegenereerde tekst aanpassen aan de gewenste stijl, inhoud en boodschap van het boek. Het was een iteratief proces waarbij ik als auteur de gegenereerde tekst verfijnde en bijstuurde om ervoor te zorgen dat het naadloos aansloot op het beoogde doel en de beoogde doelgroep. Op een gegeven moment heb ik ChatGPT 4 de – grotendeels door versie 3.5 gegenereerde – tekst laten doorlezen, becommentariëren en aanvullen!’

‘De samenwerking met ChatGPT heeft me in staat gesteld om complexe concepten, ideeën en praktische toepassingen van AI snel en op een toegankelijke en begrijpelijke manier te presenteren. Het heeft geholpen om een breed scala aan onderwerpen te verkennen en de lezers een diepgaand inzicht te bieden in de wereld van kunstmatige intelligentie en ChatGPT. Het resultaat is een boek dat zowel informatief als inspirerend is, waarbij de synergie tussen menselijke creativiteit en AI-technologie duidelijk naar voren komt. Daarnaast was het voor mij een soort proof of concept, het antwoord op de vraag: “Kan AI een nuttig en zinvol non-fictieboek schrijven?”’

De impact op ons dagelijkse leven

Wat kunnen lezers verwachten van het boek?

ChatGPT: ‘In het boek kunnen lezers een onderhoudende reis verwachten in de wereld van kunstmatige intelligentie. Ze zullen ontdekken hoe ChatGPT de mogelijkheden van taal en tekstgeneratie benut, met voorbeelden van praktische toepassingen in diverse sectoren. Het boek biedt inzicht in de impact van AI op ons dagelijks leven, ethische overwegingen en de toekomstige ontwikkeling van deze technologie. Of je nu een beginner bent op het gebied van AI of al wat ervaring hebt, dit boek is bedoeld om je te inspireren, informeren en te laten nadenken over de kracht en uitdagingen van AI in de moderne wereld.’

Chatbot, resultaat van DALL-E

Geef eens wat voorbeelden van opvallende toepassingen van ChatGPT in verschillende sectoren?

ChatGPT: ‘ChatGPT wordt in een breed scala van sectoren gebruikt. In het onderwijs wordt het bijvoorbeeld gebruikt om studenten te helpen met huiswerk, door complexe concepten in eenvoudigere taal uit te leggen. Bij de klantenservice kan ChatGPT dienen als een eerste lijn van ondersteuning, het beantwoorden van eenvoudige vragen en het doorverwijzen van complexere problemen naar menselijke medewerkers. In de gezondheidszorg wordt het gebruikt om medische documenten te begrijpen en samen te vatten. Daarnaast wordt ChatGPT ook gebruikt in de media en entertainment. Het kan bijvoorbeeld scripts schrijven voor videospellen, dialogen voor film en televisie, of zelfs hele verhalen of romans genereren. Het kan ook muziekteksten maken, grappen bedenken, of poëzie schrijven.’

Voordelen voor bedrijfsleven en samenleving

Welke voordelen biedt het gebruik van ChatGPT in het bedrijfsleven en de samenleving?

ChatGPT: ‘ChatGPT kan bedrijven helpen om efficiënter te werken en kosten te besparen. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet in klantenservicerollen, waardoor menselijke medewerkers zich kunnen richten op complexere taken. Het kan ook worden gebruikt voor het schrijven en redigeren van teksten, waardoor tijd wordt bespaard en de consistentie wordt verbeterd. In de samenleving kan ChatGPT bijdragen aan onderwijs en leren, door uitleg en hulp te bieden aan studenten van alle leeftijden. Het kan ook helpen om de toegang tot informatie te democratiseren, door het gemakkelijker te maken om complexe documenten te begrijpen of om vragen te beantwoorden.’

Geef eens een voorbeeld hoe ChatGPT een workflow kan verbeteren?

ChatGPT: ‘Zeker! Laten we beginnen met een marketingteam. Stel dat ze nieuwe ideeën nodig hebben voor campagneslogan of blogtitels. Met ChatGPT kunnen ze snel tientallen suggesties genereren, wat de creatieve brainstorming versnelt en hun mogelijkheden verbreedt. In de klantenservice kan ChatGPT dienen als een eerstelijns support, door snel en efficiënt veelgestelde vragen te beantwoorden. Dit vermindert de wachttijd voor klanten en stelt menselijke medewerkers in staat zich te concentreren op complexere problemen die meer persoonlijke aandacht vereisen. In de gezondheidszorg kunnen artsen en verpleegkundigen ChatGPT gebruiken om snel medische documenten te doorzoeken en samen te vatten. Dit bespaart hen kostbare tijd en stelt hen in staat om zich meer te concentreren op patiëntenzorg.’

Ethische overwegingen

Welke ethische overwegingen komen kijken bij het gebruik van ChatGPT?

ChatGPT: ‘Bij het gebruik van ChatGPT – of eigenlijk elke AI – spelen belangrijke ethische overwegingen een rol. Eén van die overwegingen is de vraag naar privacy en gegevensbeveiliging. We moeten zorgvuldig onderzoeken hoe we de data behandelen en beveiligen wanneer we ChatGPT gebruiken voor persoonlijke of gevoelige taken. Daarnaast moeten we nadenken over hoe we de AI gebruiken. Hoewel ChatGPT in veel contexten nuttig kan zijn, bestaat ook het risico van misbruik, zoals het verspreiden van desinformatie of het manipuleren van mensen. We maken ons ook zorgen over de impact van AI op banen, omdat AI sommige traditionele menselijke rollen kan overnemen. Ten slotte is er de kwestie van bias. AI-modellen zoals ChatGPT leren van de data waarop ze zijn getraind, en als die data vooroordelen bevat, kan de AI die overnemen. Dit is een actief onderzoeksgebied waarin er nog veel te winnen valt.

Hoe zie je de toekomst van ChatGPT en kunstmatige intelligentie in het algemeen?

ChatGPT: ‘AI ontwikkelt zich in een razendsnel tempo, en ChatGPT is daar een goed voorbeeld van. Ik zie een toekomst waarin AI-modellen zoals ChatGPT steeds verfijnder worden in het begrijpen en genereren van menselijke taal, waardoor ze nog nuttiger worden in een breed scala van toepassingen. Dat gezegd hebbende, is het cruciaal dat deze ontwikkeling gepaard gaat met robuuste ethische richtlijnen en regelgeving om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde en ethische manier wordt gebruikt. Bovendien zal de rol van de mens in het begeleiden en controleren van AI cruciaal blijven, ongeacht hoe geavanceerd de technologie wordt.’

ChatGPT leest voor uit eigen werk (gemaakt met DALL-E).

Menselijke creativiteit

Hoe zie je de interactie tussen AI-technologieën zoals ChatGPT en menselijke creativiteit en innovatie?

ChatGPT: Ik zie AI zoals ChatGPT als een krachtige tool die de menselijke creativiteit en innovatie kan versterken, niet vervangen. Neem bijvoorbeeld een schrijver die vastzit met schrijversblok. Je kunt ChatGPT kan gebruiken om een reeks scenario’s of zinnen te genereren, wat nieuwe ideeën kan inspireren en de creatieve sappen weer kan laten stromen. Bij innovatie kan AI bijdragen aan snellere en meer datagestuurde besluitvorming.’

‘Met AI kunnen we snel patronen en trends identificeren in grote hoeveelheden data, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en ideeën. Het is belangrijk te benadrukken dat AI niet creatief of innovatief is op de manier dat mensen dat zijn. AI-modellen zoals ChatGPT hebben geen bewustzijn, emoties of diep begrip van de wereld. Ze genereren output op basis van patronen die ze hebben geleerd uit de data waarmee ze zijn getraind. Het is dus de unieke menselijke capaciteit voor creativiteit, empathie en begrip die, in combinatie met AI-tools zoals ChatGPT, echt krachtige en betekenisvolle innovaties kan voortbrengen.’

Wat is de boodschap?

Tot slot: Wat is volgens jou de belangrijkste boodschap die jullie willen overbrengen aan lezers van het boek?

Bob: ‘De belangrijkste boodschap die we willen overbrengen aan de lezers is de kracht van kunstmatige intelligentie in combinatie met menselijke creativiteit, met de nadruk op verantwoord gebruik. We willen benadrukken dat AI-technologieën zoals ChatGPT immense mogelijkheden bieden voor verbeterde productiviteit, automatisering en nieuwe vormen van interactie. Tegelijkertijd is het essentieel om de ethische en maatschappelijke implicaties van AI te begrijpen en te waarborgen dat deze technologieën op een verantwoorde en inclusieve manier worden ontwikkeld en ingezet. Het is belangrijk om na te denken over de impact van AI op gebieden als privacy, werkgelegenheid, bias en autonomie.’

‘Door middel van praktische voorbeelden, toelichtingen en inzichten willen we de lezers inspireren om na te denken over de rol van AI in de samenleving en hen aanmoedigen om actief deel te nemen aan deze boeiende ontwikkelingen. We willen een bewustzijn creëren over de mogelijkheden, uitdagingen en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het gebruik van AI, en de lezers in staat stellen om geïnformeerde beslissingen te nemen en kritisch na te denken over de implicaties ervan. Samenvattend: we hopen dat dit boek niet alleen informeert en inzicht geeft, maar ook een stimulans vormt voor een breder gebruik van deze boeiende nieuwe technologieën.’

‘Hallo, ik ben ChatGPT!’, het boek van en over ChatGPT, is vanaf 14 juni te koop, maar nu al te bestellen bij de uitgever.

Meer lezen over AI? Hier vind je een interview met de auteur van The Art of AI, Laurens Vreekamp: AI begint bij mensen en eindigt bij mensen… Een interview met Janne Spijkervet – ‘AI-toepassingen van vorig jaar worden nu al verslagen door nieuwe methodes’ – lees je HIER op dit blog. Alle artikel op dit blog over kunstmatige intelligentie lees je HIER.

 • Zonder coderen taken automatiseren met Zapier!
  Zonder coderen taken automatiseren met Zapier!

  Ontvang je wel eens een antwoord op een webformulier en stuur je dat handmatig door naar de persoon die het antwoord moet afhandelen? Heb je wel eens een chatbot gebouwd, of een webpagina? Ongetwijfeld deed je dat handmatig, of moest je ervoor programmeren, hetzij in HTML of in JavaScript. Dat kan anders, met Zapier! Zapier…

 • ChatGPT: De revolutionaire AI die taal en technologie verbindt
  ChatGPT: De revolutionaire AI die taal en technologie verbindt

  Bob van Duuren schreef samen met ChatGPT het boek Hallo, Ik ben ChatGPT. Onlangs verscheen de 2de editie van dit boek. Deze tweede editie is niet zomaar een update; het is een essentiële gids die de nieuwste innovaties, praktische toepassingen, en ethische overwegingen van AI belicht. Het boek benadrukt hoe ChatGPT kan worden gebruikt voor…

 • De toekomst van de marketeer in het tijdperk van AI: Interview met Patrick Petersen
  De toekomst van de marketeer in het tijdperk van AI: Interview met Patrick Petersen

  Patrick Petersen is auteur van talloze boeken over marketing en techniek, daarnaast is hij spreker, ondernemer en docent. We spraken met hem over zijn laatste twee boeken: Het Handboek Social Mediamarketing en Het Handboek AI voor marketing en groei. Zijn laatste, hybride handboek behandelt de inzet van AI en digitale marketing, de optimalisatie van de…

 • Aan de slag met ChatGPT, de eerste stappen
  Aan de slag met ChatGPT: de eerste stappen

  Ben je klaar om te duiken in de fascinerende wereld van ChatGPT? Met ChatGPT kun je in een handomdraai verbazingwekkende resultaten creëren. Dit artikel gidst je door de eerste stappen en helpt je je vaardigheden met ChatGPT te ontwikkelen. Je leert in dit artikel hoe je een account bij ChatGPT maakt, hoe je er mee…

 • Excel-macro genereren met ChatGPT
  Een Excel-macro genereren met ChatGPT

  ChatGPT kan niet alleen goed overweg met tekst, maar ook met code. Een Excel-macro genereren met ChatGPT blijkt verrassend goed te gaan.

 • Zoekmachines en Chatbots in het AI-tijdperk: Wie heeft de meeste potentie?
  Welke zoekmachine of Chatbot heeft in dit AI-tijdperk de meeste potentie?

  De enorme opkomst van AI heeft ook enorme invloed op de mogelijkheden van zoekmachines. Het was altijd Google wat de klok sloeg, maar nu zijn er andere kapers op de kust. Je hebt Bing/Copilot van Microsoft, dat werkt met AI en Bard (inmiddels Gemini), dat met Google AI werkt. Welke zoekmachine je op dit moment…

 • Werken met Windows 11 Copilot: Je Persoonlijke Assistent met ChatGPT
  Windows 11 Copilot: De AI-Assistent met ChatGPT

  Windows 11 Copilot is een recent toegevoegde feature aan het Micrsoft OS, op de achtergrond gebruikmakend van ChatGPT. Kortom: laat Copilot met u mee of voor u denken.

 • 2023: het jaar van de doorbraak van AI
  2023: het jaar van de doorbraak van AI

  Als 2023 ergens het jaar van was, was het wel het jaar van de doorbraak van AI, Artificial Intelligence. Van KI, Kunstmatige intelligentie, niet te verwarren met Kunstmatige Inseminatie. ChatGTP en DALL-E werden veel gebruikte hulpmiddelen, niet alleen voor nerds, maar voor iedereen die een computer kon bedienen. Google begon wat stuntelig met AI-toepassingen, maar…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.