Rekenvolgorde in Excel wijzigen

Rekenvolgorde in Excel wijzigen

Excel houdt standaard een specifieke volgorde aan voor het afwerken van bewerkingen, maar u kunt de rekenvolgorde in Excel wijzigen. Hoe, dat leest u hieronder, afkomstig uit het boek Het Complete Boek Office 2021; Ook geschikt voor Microsoft 365.

De berekeningen worden uitgevoerd van links naar rechts in de volgorde waarin ze in de formule staan. Maar zet u bijvoorbeeld een vermenigvuldiging en een optelling in één formule achter elkaar, dan gelden er voorrangsregels. De volgorde is:

1 machtsverheffen of worteltrekken;

2 vermenigvuldigen of delen;

3 optellen of aftrekken.

Zo wordt =3*2+4 afgewerkt als: eerst 3 maal 2, dat is 6 en dan plus 4, is samen 10. Het vermenigvuldigen heeft voorrang op het optellen.

De vroegere regel ‘Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord’ wordt niet meer gebruikt; die was niet eenduidig, want vermenigvuldigen leek voor delen te komen, terwijl die twee berekeningen gelijkwaardig zijn, evenals optellen en aftrekken.

Haakjes plaatsen

Moeten echter in =3*2+4 eerst 2 en 4 worden opgeteld, dan zet u deze optelling tussen haakjes, dus:

=3*(2+4)

Dit wordt afgewerkt als 2 plus 4 is 6, en dat maal 3 is 18.

Als u eerst wilt vermenigvuldigen, is het niet nodig om de vermenigvuldiging tussen haakjes te plaatsen; u hoeft dus niet op te geven:

=(3*2)+4

Want vermenigvuldigen heeft standaard al voorrang op het optellen.

Als u =10-3*2+7 noteert, wordt eerst 3 maal 2 is 6 berekend. De formule is dan gelijk aan =106+7 en dat is 11. Maar wilt u eerst 10-3 en 2+7 berekenen en die uitkomsten vermenigvuldigen, dan noteert u dat als:

=(10-3)*(2+7)

Dat is gelijk aan =7*9, wat als uitkomst 63 geeft. Een wezenlijk verschil. In de tabel ziet u voorbeelden van formules met en zonder haakjes.

rekenvolgorde in Excel wijzigen

Overigens mag u in een dergelijke formule spaties plaatsen. U hebt bijvoorbeeld de formule:

=(10-3)*(2+7)

Die is misschien beter te lezen als u daarvan maakt:

=(10-3) * (2+7)

Omrekenen van Celsius naar Fahrenheit

In het volgende voorbeeld zijn haakjes essentieel. Wilt u een temperatuur in graden Celsius omrekenen naar graden Fahrenheit, dan moet u het aantal graden Celsius vermenigvuldigen met 9, dat delen door 5 en daar 32 bij optellen. Met andere woorden:

Fahrenheit = Celsius maal 9/5 plus 32

De natuurgeleerde Fahrenheit stelde 100 graden gelijk aan de lichaamstemperatuur van 37,8 graden. Vanuit Celsius komt u daar als volgt op uit.

1 Typ 37,8 in cel C2.

2 Typ in C4 de formule:

=C2*9/5+32

Het resultaat is 100°F. De bewerkingen worden in de volgorde van de formule uitgevoerd: eerst C2 maal 9, dat wordt gedeeld door 5 en daar wordt 32 bij opgeteld.

Haakjes gebruiken voor Celsius

Wilt u omgekeerd een temperatuur in graden Fahrenheit omrekenen naar graden Celsius, dan trekt u 32 af van het aantal graden Fahrenheit, vermenigvuldigt u dat met 5 en deelt u door 9. Kort gezegd:

Celsius = Fahrenheit min 32 maal 5/9

Als er 100°in Fahrenheit staat, moet dat de lichaamstemperatuur van 37,8°in Celsius zijn.

1 Typ 100 in cel F2.

2 Typ in F4 de formule:

=F2-32*5/9

U krijgt dan 82,2 als uitkomst; dat klopt dus niet. Omdat Excel eerst vermenigvuldigt en deelt, berekent het programma 32 maal 5/9 (dat is 17,8) en trekt dat af van de 100 in F2. Maar de 32 moet eerst van 100 af en daarna vermenigvuldigt u met 5/9. Hiervoor zet u F2-32 tussen haakjes.

3 Pas de formule in F4 als volgt aan:

=(F2-32)*5/9

Nu krijgt u wel 37,8 en dat zijn de graden in Celsius.

rekenvolgorde in Excel wijzigen
Zo rekent u om van Celsius naar Fahrenheit en omgekeerd.

Als u het werkblad inricht als het voorbeeld, hebt u een rekenmodel. Wilt u van andere temperaturen in graden Fahrenheit weten hoeveel dat in graden Celsius is, dan typt u dat getal in cel F2 en ziet u meteen de uitkomst.

Gekoppelde haakjes terugvinden

De haakjes vormen altijd een paar: bij een haakje-openen hoort een haakje-sluiten. Het is niet moeilijk om te zien welke haakjes een paar vormen in de formule:

=(10-3)*(2+7)

De haakjes staan om 10-3 en om 2+7. In een langere formule kan het lastig zijn om te zien welke haakjes bij elkaar horen. Dan helpt Excel u.

1 Typ de formule van zojuist in een willekeurige cel. 2 Druk op de Enter-toets en klik weer op die cel.

3 Klik in de formulebalk (of druk op de functietoets F2) en beweeg met de pijltoetsen stap voor stap door de formule.

Zodra de cursor op een van de haakjes staat, ziet u dat er steeds twee haakjes vet worden weergegeven: die haakjes vormen samen een koppel.

rekenvolgorde in Excel wijzigen
Haakjes vertonen zich altijd in paren.

rekenvolgorde in Excel wijzigen

Haakjes gaan per twee U hoeft zich trouwens geen zorgen te maken of u bij ieder haakje-openen wel een haakjesluiten invoert. Als u op de Enter-toets drukt en Excel mist een haakje, dan zult u een waarschuwingsvenster zien met een voorstel om de fout te verbeteren. Bent u het met dit voorstel eens, dan klikt u op Ja. Klikt u op Nee, dan brengt u daarna zelf de correctie aan.


rekenvolgorde in Excel wijzigen
Excel controleert uw formule voordat deze wordt ingevoerd.
Het Complete Boek Office 2021; Ook geschikt voor Microsoft 365

Microsoft Office is de meestgebruikte kantoortoepassing ter wereld. Met programma’s voor tekstverwerking, presentaties, databases, rekenbladen en e-mail is het een complete suite die veel functionaliteit biedt en de productiviteit verhoogt. In Het Complete Boek Office 2021; Ook geschikt voor Microsoft 365 behandelen de auteurs de toepassingen Word, Excel, Access, Outlook en PowerPoint, zodat je een compleet beeld krijgt van de veelzijdigheid en de kracht van de software. Het boek is geschikt voor gebruikers van zowel de standalone versie van Office 2021 als degenen die over een Microsoft 365-abonnement beschikken. Naast het boek zijn er bonushoofdstukken, voorbeeldbestanden en oefenmateriaal – alles is gratis downloadbaar. Dit bijzonder complete naslagwerk is uniek in zijn soort. Het enige boek op de Nederlandse markt waarin de belangrijkste toepassingen zo uitgebreid worden uitgelegd. Het boek bevat honderden tips en tijdbesparende oplossingen. Je leert hierdoor sneller en productiever te werken.

Alle tips en trucs over Excel op dit blog vind je HIER.

Meer over Excel op dit blog lees je hier:


 

Een gedachte over “Rekenvolgorde in Excel wijzigen”

  1. Hoe Komen Wij Van Die Onvoldoendes Af
    H(aakjes) K(wadrateren) W(orteltrekken) V(ermenigvuldigen D(elen) O(ptellen) A(ftrekken)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.