celverwijzingen in Excel

Celverwijzingen in Excel

Handboek Excel 2021

Creatief rekenen met de computer kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van celverwijzingen in Excel. Onderstaande uitleg is afkomstig uit mijn Handboek Excel.

Behalve dat u getallen in de formule kunt plaatsen, kunt u in de formule ook verwijzen naar een cel waarin een getal staat.

1 Typt u eens 60 in cel B1.

2 Typ in cel D1 de volgende formule:
=B1
Hiermee laat cel D1 de inhoud van cel B1 zien, 60 dus.

U kunt deze formule ook als volgt invoeren.

1 Typ in D1 het isgelijkteken =.

2 Ga naar cel B1 (met de muis of met pijltoetsen) en druk op de Enter-toets. Ook nu staat in D1 de formule:

=B1

Deze formule wordt een celverwijzing genoemd. Zodra u in cel B1 een ander getal typt, geeft D1 dat getal weer. Ook de opmaak wordt overgenomen: staat het euroteken voor het getal in B1, dan komt dat er in D1 ook voor (totdat u zelf de opmaak van D1 verandert).

celverwijzingen in Excel
Met een korte formule laat de ene cel zien wat er in de andere staat.

Excel kan met celverwijzingen ook rekenen.

1 Typ onder de 60 in cel B1 bijvoorbeeld 40 in B2. Voer nu in cel B4 een formule in, als volgt. Typ in cel B4 het teken =.

2 Klik op B1.

3 Typ + (het plusteken).

4 Klik op B2 en druk op de Enter-toets.

5 Klikt u op cel B4, dan ziet u in de formulebalk de formule:

=B1+B2

Met 60 in B1 en 40 in B2 is de uitkomst 100. Excel telt dus de getallen in die beide cellen op.

🖋️Verwijzing: klikken of typen
Om de formule =B1+B2 in te voeren klikte u zojuist op die beide cellen. Zo ziet u bij het opstellen meteen wat u doet. U kunt de celadressen ook meteen typen. U typt dan zelf: =B1+B2

Het handige is nu: zodra u het getal in B1 of B2 verandert, wordt de uitkomst meteen aangepast.

1 Typ bijvoorbeeld 30 in cel B1.
• U hoeft 60 niet eerst te verwijderen, typ er direct overheen.

2 Druk op de Enter-toets.
Nu is het totaal van de beide cellen 70. De formule in B4 is nog steeds: =B1+B2

celverwijzingen in Excel
U telt de getallen in twee cellen bij elkaar op. Zodra u een getal verandert, wordt de uitkomst meteen aangepast.

🖋️Moet ik formules in hoofdletters typen?
Nee. De formules staan in hoofdletters, want zo zien ze er na het invoeren uit, maar u kunt ze in kleine letters invoeren. Excel maakt er automatisch hoofdletters van. Dat ziet u als u na het invoeren van een formule op die cel klikt en in de formulebalk kijkt.

Ook voor aftrekken mag u naar andere cellen verwijzen.

1 Typ bijvoorbeeld 60 in cel B1 en 40 in B2.

2 Voer in cel B4 deze formule in:
=B1-B2
Dit is gelijk aan 60 min 40 en de uitkomst is 20. Verandert u een getal in een van beide cellen, dan verandert de uitkomst ook.

💡Formule snel bijstellen
In dit voorbeeld verandert u alleen de plus in een min. U hoeft hiervoor de formule niet opnieuw te typen, maar kunt in de formulebalk eenvoudig + vervangen door -.
Sneltoets: druk op de functietoets F2 om een verandering in een formule aan te brengen.

Ook een formule voor vermenigvuldigen mag naar andere cellen verwijzen.

1 Typ in cel B4 de formule:
=B1*B2
Staat er nog 60 in cel B1 en 40 in B2, dan is dat 60 maal 40, is 2400.

Voor delen geldt hetzelfde: wilt u hiervoor naar andere cellen verwijzen, typ dan bijvoorbeeld:
=B1/B2
En druk op de Enter-toets. Met 60 in cel B1 en 40 in B2 is deze formule gelijk aan 60 gedeeld door 40 en dat is 1,5 (zie afbeelding 5.5).

Handboek Excel 2021

Handboek Excel 2021

Microsoft Excel is het meestgebruikte programma voor rekenwerk en gegevens. Het is dan ook van belang om daar vlot mee te kunnen werken. Steeds meer mensen ontdekken het gemak en de ontelbare mogelijkheden van dit onderdeel van het Microsoft Office-pakket. De nieuwste versie van dit krachtige rekenprogramma is Excel 2021, als onderdeel van Office 2021 en Microsoft 365. En daar past dit Handboek Excel 2021 vanzelfsprekend prima bij.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.